Par “SELFIE”

“SELFIE” (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – mācību efektivitātes pašizvērtēšana, sekmējot inovatīvu izglītības tehnoloģiju ieviešanu) ir bezmaksas rīks, kas ir paredzēts tam, lai palīdzētu skolām ieviest digitālās tehnoloģijas mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas procesā. “SELFIE” pamatā ir nopietni zinātniski atzinumi, un tas tika izstrādāts atbilstīgi Eiropas Komisijas pamatnostādnei par digitālā laikmeta mācību procesa veicināšanu izglītības iestādēs.

“SELFIE” anonīmi noskaidro skolēnu, skolotāju un skolu vadītāju viedokli par to, kā viņu skolā tiek izmantotas tehnoloģijas. Tālab tiek izmantoti īsi apgalvojumi un jautājumi, kā arī piekrišanas skala no 1 līdz 5. Lai atbildētu uz jautājumiem, ir vajadzīgas aptuveni 20 minūtes.

Pamatojoties uz šiem datiem, rīks sagatavo ziņojumu – momentuzņēmumu (“SELFIE”:-)) par skolas stiprajām un vājajām pusēm tehnoloģiju izmantošanā.

“SELFIE” ir pieejams visām pamatskolām, vidusskolām un arodskolām Eiropā un ārpus tās un vairāk nekā 30 valodās. To var lietot visas skolas – ne tikai tās, kurās infrastruktūra un iekārtu un tehnoloģiju izmantošana ir augstā līmenī.

Rīks, ko skolas izstrādājušas savām vajadzībām

“SELFIE” ir Eiropas Komisijas iniciatīva, un to finansē no programmas “Erasmus”. Tas ir pieejams par velti katrai skolai.

Šis rīks ir izstrādāts, iesaistot grupu ekspertu, kas nāk no skolām, izglītības ministrijām un pētniecības institūtiem visā Eiropā. Starp partneriestādēm jāmin Eiropas Izglītības fonds, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) un UNESCO Izglītības informācijas tehnoloģiju institūts.

Skolu vadītāji, skolotāji un skolēni ir piedalījušies “SELFIE” izveidē un testēšanā.

  • Agrīnā rīka izstrādes posmā savu ieguldījumu ir devuši kādi 5000 dalībnieku.
  • 67 000 cilvēku no 650 skolām visā Eiropā piedalījās izmēģinājuma testā.
  • “SELFIE” tika testēts pamatskolās, lai pārliecinātos, ka to sapratīs arī jaunākie skolēni.

Piedalieties!

Esiet daļa no augošās skolu kopienas visā Eiropā, kas “SELFIE” izmanto, lai gūtu atbalstu digitālo tehnoloģiju ieviešanā nodarbību un mācību praksē.

Priekšrocības

  • “SELFIE” iesaista visu skolu – skolas vadītājus, skolotājus un skolēnus – visaptverošā procesā, kas aptver daudzas ar skolu praksi saistītas jomas.
  • Katra skola ir unikāla, un tādēļ šo rīku var pielāgot. Jūsu skola var atlasīt un pievienot jautājumus un apgalvojumus, kas atbilst jūsu vajadzībām.
  • “SELFIE” ļauj visiem dalībniekiem atbildēt uz jautājumiem, kas atbilst viņu pieredzei – gan skolēnu, gan skolotāju, gan skolu vadītāju.
  • “SELFIE” ir pieejams par velti. Atbildes tiek anonimizētas, un dati ir drošībā.
  • Izvērtējumu varat veikt datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī.
  • Kad “SELFIE” aptauja ir pabeigta, katra skola saņem pielāgotu, interaktīvu ziņojumu, kas sniedz gan padziļinātus datus, gan ātru ieskatu stiprajās un vājajās pusēs.