Apie SELFIE

SELFIE (efektyvaus mokymosi švietimo technologijomis skatinant inovacijas savianalizė, angl. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) – tai nemokama priemonė, kuria siekiama padėti mokykloms į mokymą, mokymąsi ir vertinimą įtraukti skaitmenines technologijas. SELFIE yra tvirtai pagrįsta moksliniais tyrimais, ji buvo parengta remiantis Europos Komisijos skaitmeninio amžiaus mokymosi skatinimo švietimo organizacijose programa.

Priemone SELFIE anonimiškai renkamos mokinių, mokytojų ir mokyklos vadovų nuomonės apie tai, kaip jų mokykloje naudojamasi technologijomis. Jos renkamos pateikiant trumpus teiginius ir klausimus ir taikant paprastą 1–5 balų skalę, kurioje galima pasirinkti sutikimo arba nesutikimo su kiekvienu teiginiu laipsnį. Atsakyti užtrunka apie 20 minučių.

Pagal šią pateiktą informaciją priemone parengiama ataskaita, kuri yra tarsi mokyklos naudojimosi technologijomis pranašumų ir trūkumų asmenukė (angliškai – SELFIE :-)).

SELFIE gali naudotis visos pradinio, pagrindinio, vidurinio ir profesinio ugdymo mokyklos Europoje ir už jos ribų. Ši priemonė prieinama daugiau kaip 30 kalbų. Ja naudotis gali bet kokios mokyklos – ne tik tos, kurios yra pažengusios infrastruktūros, įrangos ir naudojimosi technologijomis srityse.

Kūrė mokyklos mokykloms

SELFIE yra Europos Komisijos iniciatyva, finansuojama pagal programą „ERASMUS“. Ji yra nemokama visoms mokykloms.

Ši priemonė kurta su Europos mokyklų, švietimo ministerijų ir mokslinių tyrimų institutų ekspertų komanda. Ją kuriant dalyvavo, be kita ko, tokios institucijos partnerės kaip Europos mokymo fondas, Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir UNESCO Informacinių technologijų ir švietimo institutas.

Kuriant ir išbandant SELFIE, dalyvavo mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai:

  • 5 000 mokyklų darbuotojų ir mokinių teikė informaciją ankstyvame priemonės kūrimo etape;
  • 67 000 žmonių iš 650 mokyklų visoje Europoje dalyvavo bandomajame projekte;
  • SELFIE buvo išbandyta pradinio ugdymo mokyklose, siekiant užtikrinti, kad ją suprastų ir jaunesni mokiniai.

Dalyvaukite!

Tapkite viena iš vis didėjančios Europos mokyklų, kurios naudojasi priemone SELFIE, kad galėtų lengviau įtraukti skaitmenines technologijas į savo mokymą ir mokymąsi, bendruomenės narių.

Privalumai

  • SELFIE visą mokyklos bendruomenę – vadovus, mokytojus ir mokinius – įtraukia į visapusišką 360° procesą, apimantį daugybę mokyklos praktikos sričių;
  • kadangi kiekviena mokykla yra unikali, šią priemonę galima pritaikyti prie konkrečių aplinkybių. Jūsų mokykla gali pasirinkti ir įtraukti jūsų poreikius atitinkančius klausimus bei teiginius;
  • naudodamiesi SELFIE visi dalyviai gali atsakyti į jų, kaip mokinių, mokytojų arba vadovų, patirtį atitinkančius klausimus;
  • SELFIE yra nemokama. Atsakymai yra nuasmeninti, o duomenys – saugūs;
  • dalyvauti apklausoje galite naudodamiesi kompiuteriu, planšete arba išmaniuoju telefonu;
  • baigusi SELFIE apklausą, kiekviena mokykla gauna pritaikytą sąveikią ataskaitą, kurioje pateikiami išsamūs duomenys ir galima greitai gauti įžvalgų apie pranašumus ir trūkumus.