Tietoa SELFIE-välineestä

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies) on maksuton itsearviointiväline. Sen tarkoituksena on auttaa kouluja sisällyttämään digitaaliteknologia opetukseen, oppimiseen ja arviointiin. SELFIE perustuu vahvasti tutkimukseen, ja se on kehitetty digitaalisen aikakauden oppimisen edistämistä oppilaitoksissa koskevan Euroopan komission kehyksen pohjalta.

SELFIE kerää anonyymisti oppilaiden, opettajien ja koulujen johtajien näkemyksiä siitä, miten teknologiaa käytetään heidän koulussaan. Näkemykset kerätään lyhyisiin väitteisiin ja kysymyksiin yksinkertaisella vastausasteikolla 1–5 annettujen vastausten perusteella. Kysymyksiin ja väitteisiin vastaaminen vie noin 20 minuuttia.

Näiden tietojen pohjalta väline tuottaa raportin, eräänlaisen tilannekuvan (”selfien”) koulun vahvuuksista ja heikkouksista digitaaliteknologian käytössä.

SELFIE-välinettä voivat käyttää Euroopassa ja sen ulkopuolella toimivat alemman ja ylemmän perusasteen koulut ja ammatilliset oppilaitokset. Se on saatavilla yli 30 kielellä. Välinettä voidaan käyttää missä tahansa koulussa – myös sellaisissa, joiden infrastruktuuri ja laitteisto on vähemmän kehittynyttä ja teknologian käyttö vähäisempää.

Koulujen kouluille suunnittelema

SELFIE-väline on Euroopan komission innovaatio, joka rahoitetaan Erasmus-ohjelmasta. Sen käyttö on maksuton kaikille kouluille.

Välinettä on kehitetty yhdessä koulujen, opetusministeriöiden ja tutkimuslaitosten asiantuntijoista eri puolilta Eurooppaa koostuvan asiantuntijaryhmän kanssa. Kumppaneina ovat olleet muun muassa Euroopan koulutussäätiö, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ja Unescon tietotekniikan ja koulutuksen instituutti.

Koulujen johtajat, opettajat ja oppilaat ovat alusta lähtien olleet mukana SELFIE-välineen luomisessa ja testaamisessa:

  • 5 000 henkilöstön jäsentä ja oppilasta osallistui välineen suunnitteluun sen alkuvaiheessa
  • 67 000 henkilöä 650:sta eri puolilla Eurooppaa sijaitsevasta koulusta osallistui pilottitestiin
  • välinettä testattiin alemman perusasteen kouluissa sen ymmärrettävyyden varmistamiseksi myös nuorempien oppilaiden keskuudessa.

Tule mukaan!

Liity SELFIE-välinettä käyttävien eurooppalaisten koulujen kasvavaan joukkoon, joka käyttää sitä digitaaliteknologian viemisessä osaksi opetusta ja oppimista.

Hyödyt

  • Koko kouluyhteisö – johto, opettajat ja oppilaat – osallistuu SELFIE-itsearviointiin, jossa käsitellään koulun eri käytäntöjä kattavasti.
  • Koska jokainen koulu on ainutlaatuinen, välinettä voidaan räätälöidä: koulusi voi valita ja lisätä kysymyksiä ja väittämiä tarpeidensa mukaan.
  • SELFIE-itsearvioinnissa kaikki osallistujat voivat vastata kysymyksiin, joissa käsitellään heidän kokemuksiaan oppilaina, opettajina tai koulun johtajina.
  • SELFIE on maksuton. Vastaukset anonymisoidaan ja tiedot suojataan.
  • Arviointi voidaan tehdä tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen avulla.
  • Itsearviointiin vastaamisen jälkeen jokaiselle koululle lähetetään räätälöity, interaktiivinen raportti, jossa on sekä yksityiskohtaista että tiivistettyä tietoa koulun vahvuuksista ja heikkouksista.