SELFIE tutvustus

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies – eneseanalüüs tulemusliku õppimise kohta, soodustades innovatsiooni haridustehnoloogia kaudu) on tasuta abivahend, mis aitab koolidel kaasata digitehnoloogiat õpetamises, õppimises ja hindamises. SELFIE’l on tugev teadusbaas ja selle väljatöötamisel võeti aluseks Euroopa Komisjoni raamistik, mille eesmärk on edendada haridusasutustes digiajastusse sobivat õppetööd.

SELFIE abil kogutakse anonüümselt õpilaste, õpetajate ja koolijuhtide arvamusi tehnoloogia kasutamise kohta konkreetses koolis. Selleks esitatakse osalistele küsimusi ja väiteid, millele tuleb vastata lihtsal skaalal 1–5ni. Küsimustele ja väidetele vastamiseks kulub umbes 20 minutit.

Selliste sisendite alusel koostab töövahend aruande – hetkepildi (SELFIE :-)) kooli tugevatest ja nõrkadest külgedest tehnoloogia kasutamisel.

SELFIE’t saavad kasutada üld- ja kutsekoolid nii Euroopas kui ka mujal ning see on kättesaadav rohkem kui 30 keeles. Seda saavad kasutada kõik koolid, mitte ainult need, kellel on arenenud taristu ja kes kasutavad tehnoloogiat palju.

Koolidelt koolidele

SELFIE on Euroopa Komisjoni algatus, mida rahastatakse programmi Erasmus kaudu. See on iga kooli jaoks tasuta.

See töövahend on välja töötatud koostöös Euroopa koolide, haridusministeeriumide ja teadusasutuste ekspertrühmaga. Partnerorganisatsioonideks on Euroopa Koolitusfond, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP) ja UNESCO Hardusvaldkonna Infotehnoloogia Instituut.

SELFIE loomises ja katsetamises on osalenud koolijuhid, õpetajad ja õpilased.

  • Neist 5000 aitasid koostada töövahendi esmaversiooni.
  • 67 000 inimest 650 Euroopa koolist osales selle katsetamises.
  • SELFIE’t katsetati 1.–6. klassi õpilaste peal, et selgitada välja, kas nooremad saavad sellest aru.

Lööge kaasa!

Astuge kasvavasse SELFIE kasutajate kogukonda, et juurutada digitehnoloogiat õpetamises ja õppimises.

Eelised

  • SELFIE’s osaleb kogu kool – koolijuhid, õpetajad ja õpilased – ning selles on igakülgse vaatluse all paljud kooli tegevusvaldkonnad.
  • Kuna iga kool on ainulaadne, saab küsimustikku kohandada. Kool saab kasutada valikküsimusi ja enda omi juurde panna.
  • SELFIE’s saavad kõik vastata küsimustele, mis puudutavad just neile sobivat vaatenurka: kas õpilase, õpetaja või koolijuhina.
  • SELFIE on tasuta. Vastused on anonüümsed ja andmed turvatud.
  • Küsimustikku võib täita arvutis (sh tahvelarvutis) või nutitelefonis.
  • Kui SELFIE küsimustikud on täidetud, saab iga kool just endale sobiva interaktiivse aruande, kus on nii põhjalikud andmed kui ka lühiülevaade tugevatest ja nõrkadest külgedest.