Hvad går det ud på?

HEInnovate er et onlineselvevalueringsredskab, som skal give videregående uddannelsesinstitutioner råd, idéer og inspiration til effektiv håndtering af institutionelle og kulturelle forandringer.

Konceptet HEInnovate blev første gang drøftet i marts 2011 i forbindelse med forummet for universiteter og erhvervsliv

English (en) , og det udsprang af behovet for at identificere og definere koncepter og egenskaber for en iværksætterorienteret videregående uddannelsesinstitution og skabe en "vejledende ramme", som er frit tilgængelig som et værktøj til læring og inspiration.

Hvordan virker det?

HEInnovate giver de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for gennemføre deres egen, uafhængige selvvurdering af deres institution (fakultet/afdeling/sektor) gennem websitet ved hjælp af en række udsagn, som dækker en række områder af betydning for en iværksætterorienteret og innovativ videregående uddannelsesinstitutions resultater og udvikling.

Selvvurderingen er inddelt i syv områder eller dimensioner:

  • Lederskab og styring
  • Organisatorisk kapacitet, mennesker og incitamenter
  • Iværksættermæssig udvikling inden for undervisning og læring
  • Retninger for iværksættere
  • Videregående uddannelser – erhverv/eksterne forbindelser for videndeling
  • Den iværksætterorienterede videregående uddannelse som en international institution
  • Måling af indvirkningen

Hver dimension består af en række udsagn, som brugerne vurderer ved at angive, hvor enige eller uenige de er. Alle syv dimensioner skal ikke nødvendigvis udfyldes for at generere et resultat. Brugerne kan vælge dem, som er mest relevante for dem.

Når selvvurderingen er gennemført, giver værktøjet med det samme feedback om styrker og svagheder i din videregående uddannelsesinstitution, og der generes skræddersyet undervisningsmateriale baseret på jeres resultater.

Hvad er der gjort indtil videre?

Der er blevet afholdt en række workshops om HEInnovate rundt om i EU-landene, og lande uden for Europa har også udvist interesse for værktøjet. Den fortsatte og stigende efterspørgsel efter arrangementer og workshops har ført til et meget omfattende aktivitetsprogram, herunder mange aktiviteter i samarbejde med EU-formandsskabet.

Over 450 individuelle institutioner havde i juli 2014 brugt HEInnovate, og tallet stiger fortsat.

Som led i samarbejdsaftalen med OECD afholdes der også seminarer om og dybdegående undersøgelser af nationale politikker i en række EU-lande.

Hvad er de næste skridt?

Den 18. november 2014, på årsdagen for startskuddet for HEInnovate, blev der lanceret en ny og opdateret version af HEInnovate med forbedrede funktioner og nyt indhold samt HEInnovate Challenge, der er en mulighed for videregående uddannelsesinstitutioner for at indsende deres egne historier og erfaringer inden for de syv dimensioner.

Der er planlagt flere events og workshops i 2015 såvel som OECD-landeundersøgelser, og der vil blive udgivet undervisningsmaterialer, som vil gøre det muligt for videregående uddannelsesinstitutioner at afholde deres egne events. Vi opdaterer og forbedrer fortsat værktøjet med udgangspunkt i feedback og input fra brugerne.

HEInnovate er også et voksende onlinenetværk, der er forbundet via andre platforme og sociale medier såsom LinkedIn.