Par reģistru

Eiropas terciārās izglītības reģistrs (ETER) ir Eiropas augstskolu datubāze.

ETER sniedz sīkas ziņas par 2465 augstākās izglītības iestādēm, kuras uzņem vairāk nekā 17 miljonus studentu bakalaurantūrā, maģistrantūrā un doktorantūrā. Reģistrā ir iekļautas 32 Eiropas valstis. Tajā ir, piemēram, ziņas par augstskolas lielumu, studentu un darbinieku skaitu un dzimumu, specializācijām un grāda pakāpēm, kā arī informācija par pētniecību, starptautiskajiem studentiem un personālu un finansējumu.

Izmantojot valstu statistikas iestāžu informāciju, ETER papildina citus datus par augstskolu sniegumu, piemēram, U-Multirank un augstākās izglītības statistika sistēmu līmenī (UNESCO-UIS, ESAO, Eurostat).

Kāpēc tas tiek uzturēts

Eiropas augstākās izglītības telpā esošo valstu ministri apņēmās augstākās izglītības sistēmas cilvēkiem, it īpaši studentiem un darba devējiem, būtu vieglāk saprotamas, piemēram, izmantojot labākus informātikas rīkus empīrisko pierādījumu vākšanai.

Eiropas terciārās izglītības reģistrs šajā sakarā ir viens no svarīgākajiem rīkiem, jo tas nodrošina plašu salīdzināmu pamatinformāciju par augstākās izglītības iestādēm. Tas arī palīdzēs augstskolām salīdzināt savus profilus (piemēram, lai atrastu pētniecības vai izglītības partnerus vai iespējas specializēties). Reģistru var izmantot arī politikas veidotāji, kuri atbild par augstākās izglītības sistēmu.

Līdz šim paveiktais

ETER pirmos rezultātus var skatīt ETER tīmekļa vietnē. No 2016. gada 20. jūnija ir jauna lietotājam draudzīga saskarne, kas atvieglo datu iegūšanu.