Miről is van szó?

Az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) a diákok országok közötti mobilitását hivatott előmozdítani. Tekintettel arra, hogy az ECTS-kredit a tanulási eredmény és az adott kurzus esetében a diákra nehezedő munkaterhelés függvénye, a diák „átviheti” az egyik egyetemen megszerzett ECTS-kreditjeit, amikor másik egyetemen folytatja tanulmányait, hogy azok összeadódva beleszámítsanak az általa végzett tanulmányi, illetve képzési programba.

Az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer elősegíti a hallgatóközpontú tanulási folyamat térnyerését. Az ECTS kiemelten fontos eszközt jelent a bolognai folyamat végrehajtása szempontjából, amely a nemzeti felsőoktatási rendszerek összehangolását célozza.

Az ECTS a tanulmányi programok megtervezését, megvalósítását és kiértékelését is segíti, és átláthatóságukat is javítja.

Miért van erre szükség?

A tagállami rendszerek közötti különbségek problémákat eredményezhetnek a más országokban megszerzett képesítések és a külföldi résztanulmányok elismerésekor. A tanulási eredmények nagyobb átláthatósága elősegíti, hogy egyszerűbbé váljon a más országokban végzett tanulmányok elismerése.

Az ECTS a különböző típusú tanulási folyamatok– így pl. az egyetemi tanulmányok és a munkaalapú tanulás – ötvözését is lehetővé teszi ugyanazon a tanulmányi programon belül vagy az egész életen át tartó tanulás szempontjából.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Az ECTS-kreditek azt tükrözik, hogy egy adott kurzus vagy program teljesítése milyen munkaterheléssel jár, és hogy milyen, előre meghatározott tanulási eredményt kell az érintett személynek elérnie (vagyis, hogy mit tud, mit ért és mit képes megcsinálni) a kurzus/program során. Egy teljes évi tanulmányi vagy munkaprogramnak 60 kredit felel meg. Egy átlagos tanév során a 60 kreditet rendszerint több, kisebb „blokkban” kell teljesíteni.

Az alapképzés, más néven az „első ciklus” során tipikusan 180 vagy 240 kreditet lehet megszerezni, a mesterképzés, más néven a „második ciklus” során pedig jellemzően 90 vagy 120 kreditet. A második ciklus szintjén a minimális követelmény nem lehet kevesebb 60 ECTS-kreditnél. „Harmadik ciklusú”, azaz doktori képzések esetében az ECTS-kreditek használata változó képet mutat.

Az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszert az európai felsőoktatási térségbe tartozó országok túlnyomó többsége bevezette, és az európai felsőoktatási térségen kívül is egyre több ország alkalmazza. Az ECTS felhasználói útmutató PDF ismerteti az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszert és annak használatát. Ezenfelül több olyan dokumentum is az ECTS-re épül, amelyek a tanulmányi mobilitási programok megszervezését hivatottak segíteni. Példaként említhetők a következők:

  • kurzuskatalógus,
  • tanulmányi megállapodás,
  • elvégzett tanegységeket igazoló dokumentum (tanulmányi átirat, leckekönyv-kivonat).

Az ECTS más dokumentumok, köztük az oklevélmelléklet értelmezését és használatát is megkönnyíti a különböző országokban.

További információk