O čemu je riječ?

ECTS je bodovni sustav namijenjen jednostavnijem kretanju studenata među različitim zemljama. S obzirom da se bodovi temelje na postignućima u učenju i opterećenju studenata u pojedinom kolegiju, student svoje ECTS bodove može prenositi s jednog sveučilišta na drugo tako da se ukupni bodovi ubrajaju u rezultat studija ili obrazovanja.

ECTS sustav pomaže u tome da se u središte obrazovnog procesa stave studenti. To je glavni alat bolonjskog procesa čiji je cilj bolje usklađivanje nacionalnih sustava.

ECTS sustav pomaže i u planiranju, izvođenju i ocjenjivanju studijskih programa i čini ih transparentnijima.

Zašto je to potrebno?

Razlike među nacionalnim sustavima mogu prouzročiti probleme u priznavanju obrazovnih kvalifikacija iz drugih zemalja i razdoblja studiranja u inozemstvu. Veća transparentnost postignuća u učenju pojednostavnjuje priznavanje studija u drugim zemljama.

Nadalje, zahvaljujući ECTS sustavu omogućeno je spajanje različitih vrsta učenja, primjerice sveučilišni studij i učenje na poslu, u okviru istog studijskog programa ili u kontekstu cjeloživotnog učenja.

Kako to funkcionira?

ECTS bodovi označavaju opterećenje studenata i definirane ishode učenja u pojedinom kolegiju ili programu („što osoba zna, razumije i sposobna je učiniti”). 60 bodova je mjera za puno radno opterećenje studenta tijekom jedne akademske godine. Uobičajeno je da se tih 60 bodova rasporedi na nekoliko manjih sastavnica.

Završetkom studija prve razine (sveučilišni prvostupnik) stječe se 180 ili 240 bodova, a u studiju druge razine (magistar) stječe se u pravilu 90 ili 120 bodova, odnosno najmanje 60 bodova na drugoj razini. Upotreba ECTS bodova na trećoj razini (doktorski studijski programi) varira.

ECTS sustav prihvaćen je u većini zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i sve se više upotrebljava i drugdje. Vodič za korisnike ECTS-a U formatu PDF sadržava informacije o tom sustavu i o tome kako ga primjenjivati. ECTS se upotrebljava i u drugim dokumentima koji služe za organiziranje mobilnosti studenata uključujući:

Zahvaljujući ECTS sustavu drugi dokumenti kao što je Dopunska isprava o studiju postaju jasniji i lakše ih je upotrijebiti u različitim zemljama.

Saznajte više