Hvad er det?

ECTS er et meritsystem, der har til formål at gøre det lettere for studerende at bevæge sig mellem forskellige lande. ECTS-point er baseret på et kursus' læringsresultater og arbejdsbyrde, og derfor kan studerende overføre ECTS-point mellem universiteter, så den kan bidrage til en studerendes uddannelsesprogram eller kursus.

Med ECTS fokuserer undervisningen mere på de studerende. Det er et afgørende redskab i Bolognaprocessen, som skal gøre de nationale systemer mere kompatible.

ECTS hjælper også til med at planlægge, gennemføre og evaluere studieprogrammer og gør dem mere gennemsigtige.

Hvorfor er det nødvendigt?

Forskellene på de nationale systemer kan give problemer med anerkendelse af uddannelsesmæssige kvalifikationer fra andre lande og studieperioder i udlandet. Større gennemsigtighed i læringsresultaterne gør det enklere at få anerkendt studier i andre lande.

ECTS gør det også muligt at sammensmelte forskellige slags læring, f.eks. på en højere læreanstalt og en arbejdsplads, inden for samme studieprogram eller som led i livslang læring.

Hvordan fungerer det?

ECTS-point afspejler arbejdsbyrden og de fastsatte læringsresultater (hvad en studerende "ved, forstår og kan") ved et kursus eller et program. 60 point svarer til et års fuldtidsstudium eller -arbejde. I et standardstudieår vil de 60 point typisk fordele sig på flere mindre bestanddele.

En typisk "grad på første trin" (eller bachelorgrad) kræver 180 eller 240 point, mens "andet trin" (også kaldet master eller kandidatgrad) kræver 90 eller 120 point, og heraf skal mindst 60 point komme fra andet trin. Brugen af ECTS på "tredje trin" (eller Ph.D.) varierer.

ECTS er blevet indført i de fleste lande i det europæiske område for videregående uddannelse (EHEA) og bliver stadig mere udbredt i andre områder. Brugervejledningen til ECTS pdf beskriver ECTS' pointsystem, og hvordan det bruges. ECTS bruges også i andre dokumenter for at styrke de studerendes læringsmobilitet, herunder:

ECTS hjælper også med til at gøre andre dokumenter som tillægget til eksamensbeviser klarere og lettere at bruge i forskellige lande.

Læs også