O co se jedná?

ECTS je systém kreditů, který usnadňuje situaci těm, jež v rámci vysokoškolského studia navštěvují univerzity v různých zemích. Kredity studenti získávají na základě studijních výsledků a časové náročnosti kurzu**. Mohou si je převádět z jedné univerzity na druhou tak, aby se jim započítaly do jejich individuálního studijního programu či odborné přípravy.

Díky systému ECTS se náplň studia odvíjí více od konkrétních potřeb studentů. Systém je jedním z hlavních nástrojů boloňského procesu, který má pomoci vzájemně sladit vzdělávací systémy jednotlivých států.

Kromě toho lze díky kreditům studijní programy snáze plánovat, realizovat a hodnotit, a také jsou transparentnější.

Proč je ECTS třeba?

Rozdíly ve vzdělávacích systémech jednotlivých států mohou způsobovat problémy s uznáváním odborné kvalifikace získané v jiné zemi a se započítáváním doby studia absolvovaného v zahraničí. S transparentnějšími studijními výsledky je uznávání studia v zahraničí jednodušší.

Kromě toho je díky systému možné různé typy vzdělávání, například univerzitní studium a odbornou praxi, spojit do jednoho studijního programu či programu celoživotního učení.

Jak to funguje?

Kredity v systému ECST odráží náročnost a předem definované výsledky daného kurzu nebo programu (tedy „co student umí, čemu rozumí a co je po skončení studia schopen dělat“). 60 kreditů odpovídá celému jednomu roku studia nebo práce. V rámci běžného akademického roku je 60 kreditů zpravidla rozděleno do několika menších složek.

Typický první cyklus (bakalářské studium) zahrnuje 180 nebo 240 kreditů, typický druhý cyklus (magisterské studium) pak 90 nebo 120 kreditů, z nichž nejméně 60 musí být na úrovni druhého cyklu. Ve třetím cyklu (doktorské studium) se používání kreditů ECTS různí.

Systém zavedla většina zemí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a postupně jej přejímají i jinde. Jeho fungování popisuje Příručka pro uživatele ECTS pdf. Na systém kreditů ECTS odkazují i další dokumenty, které mají přispívat k organizaci mobility studentů, jako jsou:

  • Katalog kurzů
  • Studijní smlouva
  • Přepis absolvovaných kurzů a studijních výsledků

Systém také přispívá k větší srozumitelnosti dokumentů, jako je dodatek k diplomu, a k jejich snadnější aplikaci v různých zemích.

Další informace