×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Your questions answered

Find answers to your questions regarding the Education and Training website.

Filter
Adult education, Adult learning, Apprenticeship, e-learning, Education grant, Funding, Science education
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Policy-maker, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Dokumenty týkajúce sa politiky na podporu vzdelávania a odbornej prípravy môžete nájsť v našej knižnici dokumentov. Ak tam nemôžete nájsť, čo hľadáte, skúste webové stránky Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie

I find this interesting
18 users have voted.
Adult education, Adult learning, Apprenticeship, Digital, e-learning, Education grant, Science education
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Európska únia (EÚ) ponúka viaceré možnosti financovania vzdelávania a odbornej prípravy. Tieto možnosti, rovnako ako mnohé iné, ktoré ponúkajú súkromné a verejné inštitúcie, nájdete na našej stránke venovanej možnostiam financovania.

I find this interesting
15 users have voted.
e-learning, e-resource, Education statistics, Report, Research
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Policy-maker, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Určité informácie na webovom sídle venovanom vzdelávaniu a odbornej príprave sú v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine. Dôvodom môže byť jednoducho skutočnosť, že sme zatiaľ nemali čas všetko preložiť. 

Určitý obsah, ako sú správy a výzvy na predkladanie návrhov, sa bude aj naďalej uverejňovať iba v angličtine, pretože niektoré informácie je potrebné sprístupniť čo najrýchlejšie. 

Toto webové sídlo neustále aktualizujeme s cieľom zabezpečiť, aby bola väčšina obsahu preložená do všetkých úradných jazykov Európskej únie. Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej našej jazykovej politike.

I find this interesting
11 users have voted.