×

Dziękujemy za odwiedzenie nowej strony internetową na temat kształcenia i szkolenia.  Większość stron internetowych jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim.  Aktualnie strony te są tłumaczone na pozostałe 23 języki urzędowe UE.  Zostaną one zaktualizowane, jak tylko dostępne będzie ich tłumaczenie.

Your questions answered

Find answers to your questions regarding the Education and Training website.

Filter
Adult education, Adult learning, Apprenticeship, e-learning, Education grant, Funding, Science education
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Policy-maker, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Dokumenty dotyczące polityki w zakresie kształcenia i szkolenia można znaleźć w zakładce Biblioteka. Jeśli nie znajdziesz tam materiałów, które Cię interesują, spróbuj poszukać ich na stronie internetowej Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

I find this interesting
18 users have voted.
Adult education, Adult learning, Apprenticeship, Digital, e-learning, Education grant, Science education
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Unia Europejska (UE) oferuje wiele możliwości finansowania w obszarze kształcenia i szkolenia. Zarówno oferty UE, jaki i oferty innych instytucji publicznych oraz instytucji prywatnych są skatalogowane na naszej stronie o udostępnianym finansowaniu.

I find this interesting
15 users have voted.
e-learning, e-resource, Education statistics, Report, Research
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Policy-maker, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Niektóre strony internetowe na temat kształcenia i szkolenia są obecnie dostępne wyłącznie w języku angielskim. Może tak być dlatego, że nie zdążyliśmy jeszcze wszystkiego przetłumaczyć. 

Pewne treści, dotyczące na przykład aktualności lub zaproszeń do składania wniosków, będą nadal publikowane tylko w języku angielskim ze względu na konieczność jak najszybszego udostępnienia niektórych informacji. 

Stale aktualizujemy tę stronę w trosce o to, by większość treści była przetłumaczona na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie o polityce językowej.

I find this interesting
11 users have voted.