×

Pašlaik vietne “Studijas Eiropā” ir pieejama tikai angļu valodā. Tulkojumi tiks ievietoti drīzumā.

Atbildes uz jūsu jautājumiem

Rodiet atbildes uz saviem jautājumiem par izglītības un apmācības tīmekļa vietni.
Filter
Adult education, Adult learning, Apprenticeship, e-learning, Education grant, Funding, Science education
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Policy-maker, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Dokumenti par izglītības un apmācības politiku ir atrodami mūsu dokumentu bibliotēkā. Ja jums tur neizdodas vajadzīgo atrast, mēģiniet meklēt Eiropas Savienības Publikāciju biroja vietnē. 

I find this interesting
27 users have voted.
Adult education, Adult learning, Apprenticeship, Digital, e-learning, Education grant, Science education
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Eiropas Savienība (ES) piedāvā dažādas iespējas izglītības un apmācības finansēšanai. Gan ES piedāvātās, gan citas (privātu organizāciju un publisku iestāžu) piedāvātās iespējas ir uzskaitītas mūsu lapā par finansējumu.

I find this interesting
26 users have voted.
e-learning, e-resource, Education statistics, Report, Research
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Policy-maker, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Daļa izglītības un apmācības tīmekļa vietnes pašlaik ir pieejama tikai angļu valodā. Iemesls ir tāds, ka mums vienkārši vēl nav bijis laika pārtulkot visu. 

Tomēr dažu veidu saturs, piemēram, informācija par jaunumiem un uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, arī turpmāk tiks publicēti tikai angļu valodā, jo tā ir informācija, kurai jābūt pieejamai pēc iespējas ātrāk. 

Mēs nemitīgi atjauninām šo vietni, lai nodrošinātu, ka lielākajai daļai satura ir tulkojums visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Plašāku informāciju varat atrast mūsu lapā par valodu politiku.

I find this interesting
12 users have voted.