×

Täname, et külastasite uut hariduse ja koolituse veebisaiti. Enamik selle sisust on esialgu ainult inglise keeles. Praegu tõlgitakse kogu veebisaiti ka ELi ülejäänud 23 ametlikku keelde. Ajakohastame veebisaiti kohe, kui tõlked on valmis.

Vastused teie küsimustele

Vastused teie küsimustele haridust ja koolitust käsitleva veebisaidi kohta.
Filter
Adult education, Adult learning, Apprenticeship, e-learning, Education grant, Funding, Science education
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Policy-maker, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Haridus- ja koolituspoliitika dokumendid on kättesaadavad meie dokumendikogus. Kui te sealt otsitavat dokumenti ei leia, siis proovige seda otsida Euroopa Liidu Väljaannete Talituse veebisaidilt. 

I find this interesting
25 users have voted.
Adult education, Adult learning, Apprenticeship, Digital, e-learning, Education grant, Science education
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Euroopa Liit (EL) pakub hariduse ja koolituse valdkonnas mitmeid rahastamisvõimalusi. ELi ning ka paljude era- ja avalik-õiguslike asutuste pakutavad võimalused on esitatud rahastamisvõimaluste lehel.

I find this interesting
24 users have voted.
e-learning, e-resource, Education statistics, Report, Research
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Policy-maker, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Osa hariduse ja koolituse veebisaidi sisust on praegu üksnes inglise keeles. Selle põhjuseks võib olla lihtsalt asjaolu, et meil ei ole veel olnud aega kõike tõlkida. 

Osa sisust, nagu uudised ja konkursikutsed, avaldatakse jätkuvalt ainult inglise keeles, kuna teatav teave tuleb teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti. 

Ajakohastame seda veebisaiti pidevalt, et enamik sisu oleks tõlgitud kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Lisateabe saamiseks vaadake palun meie keelepoliitika lehekülge.

I find this interesting
12 users have voted.