×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Αναζητήστε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με τον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Filter
Adult education, Adult learning, Apprenticeship, e-learning, Education grant, Funding, Science education
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Policy-maker, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Τα έγγραφα σχετικά με τις πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση διατίθενται στη βιβλιοθήκη εγγράφων μας. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε, δοκιμάστε τον ιστότοπο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

I find this interesting
25 users have voted.
Adult education, Adult learning, Apprenticeship, Digital, e-learning, Education grant, Science education
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προσφέρει πολλές χρηματοδοτικές δυνατότητες για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτές και πολλές άλλες δυνατότητες, που προσφέρονται από άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, παρατίθενται στη σελίδα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

I find this interesting
24 users have voted.
e-learning, e-resource, Education statistics, Report, Research
Adult education professional, Adult learner, Apprentice, Higher education professional, Policy-maker, Pupil, Researcher, Student, Teacher

Ένα τμήμα του ιστότοπου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι προς το παρόν διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά. Αυτό μπορεί να οφείλεται απλώς και μόνο στο ότι δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να μεταφράσουμε τα πάντα. 

Ωστόσο, ορισμένα τμήματα του περιεχομένου, όπως οι ειδήσεις και οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, θα δημοσιεύονται μόνο στα αγγλικά, δεδομένου ότι ορισμένες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται το συντομότερο δυνατό. 

Επικαιροποιούμε συνέχεια αυτόν τον ιστότοπο για να διασφαλίσουμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα του περιεχομένου μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα μας για τη γλωσσική πολιτική.

I find this interesting
12 users have voted.