×

Köszönjük, hogy ellátogatott az oktatás és képzés témakörével foglalkozó megújult honlapunkra.  Az oldalak többsége jelenleg csak angolul olvasható.  Folyamatban van azonban a honlap fordítása az EU többi 23 hivatalos nyelvére.  Az oldalakat frissíteni fogjuk, amint rendelkezésre állnak a fordítások.

Oktatási és képzési statisztikák

Itt férhet hozzá az uniós oktatási és képzési politikára vonatkozó európai statisztikákhoz.

A statisztika alapvető eszközként szolgál a politikai döntéshozók, a kutatók, az újságírók, a polgárok és a vállalkozások számára munkájuk és mindennapi életük során. A magas színvonalú és megbízható adatok rendelkezésre állása elengedhetetlen a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal támogatásához, valamint az Európai Unió (EU) szakpolitikáinak hatékony értékeléséhez és nyomon követéséhez.

A megbízható statisztikák a dezinformáció terjedésének megakadályozásában is döntő szerepet játszanak a nyilvános és politikai viták során. Az uniós intézmények – köztük az Európai Bizottság – kiterjedt statisztikákat készítenek az Unió és a tagállamok tevékenységeit érintő szakpolitikai területekre vonatkozóan.

A Bizottság adatközpontú jelentéseket is készít, például az Oktatási és Képzési Figyelőt, és saját, kutatási eredményeken alapuló elemzéseihez felhasználja a nemzetközi partnerszervezetek által biztosított statisztikai adatokat, például a következőket:

  • A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Nemzetközi tanulói teljesítménymérésének (PISA) eredményei
  • Az Oktatási Teljesítményértékelés Nemzetközi Szövetsége (IEA) által készített nemzetközi számítástechnikai és informatikai műveltségi vizsgálat (ICILS) eredményei

Ez lehetővé teszi az európai országok és régiók összehasonlítását, valamint az oktatási és képzési politikák jövőbeli fejlesztésére vonatkozó ajánlások megfogalmazását.

Európai uniós statisztikák (Eurostat)

Fedezze fel az Eurostat, vagyis az Európai Unió statisztikai hivatalának oktatásra és képzésre vonatkozó adatait.
Az Eurostat oktatásra és képzésre vonatkozó statisztikái

Itt férhet hozzá az oktatás és képzés terén végzett európai együttműködéssel kapcsolatos referenciaértékekre vonatkozó statisztikai mutatókat szemléltető Eurostat-adatkészletekhez és azok képi megjelenítéseihez.
Az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszere (ET 2020), Eurostat

Erasmus+ és hallgatói mobilitás

Itt férhet hozzá az Európai Bizottság által az Erasmus+-ról, vagyis az európai oktatást, képzést, ifjúságot és sportot támogató uniós programról készített statisztikákhoz és éves jelentésekhez.
Az Erasmus+ statisztikai adatai

Itt találhat összehasonlító mutatókat a felsőoktatásban tanuló hallgatók, valamint a szakmai alapképzésben részt vevő diákok európai mobilitásáról.
Az Európai Bizottság mobilitási eredménytáblája

Közvéleménykutatási adatok (Eurobarométer)

Fedezze fel az Európai Bizottság közvéleménykutatási statisztikáit az uniós oktatás és képzés témakörében.
Az oktatás és képzés témakörében végzett Eurobarométer-közvéleménykutatások