×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Document library

Documents supporting the EU's Education and Training policies.

Filter
Document
Publication date
Language
results Torino process Cesare Onestini
Results of the Torino process
PDF - 1.29 MB
Other
11.06.2019
English
Pilot VET Mobility scheme for the Enlargement countries presentation
Pilot VET Mobility scheme for the Enlargement countries
PDF - 555.19 KB
Other
11.06.2019
English
Western Balkans Alumni Association (WBAA)
Western Balkans Alumni Association (WBAA) - updates
PDF - 2.13 MB
Other
11.06.2019
English
Participation in TIMSS & PIRLS
Participation in TIMSS & PIRLS
PDF - 1.23 MB
Other
11.06.2019
English
digital skills selfie
Digital skills: SELFIE & digital opportunities traineeships
PDF - 3.01 MB
Other
11.06.2019
English
Western Balkans regional PISA study Presentation
Western Balkans regional PISA study
PDF - 433.57 KB
Other
11.06.2019
English
Digital Opportunity Traineeship Initiative (DOT)
Digital Opportunity Traineeship Initiative (DOT)
PDF - 1.36 MB
Other
11.06.2019
English
Recognition of academic qualifications
Recognition of academic qualifications
PDF - 1.46 MB
Other
11.06.2019
English
early childhood education care mihaela ionescu presentation
Early Childhood Education and Care – A Doorway to Social Inclusion
PDF - 1.45 MB
Other
11.06.2019
English
concept paper early childhood education care
Concept paper: Early Childhood Education and Care

Early childhood education and care (ECEC), as defined by UNESCO, is the “holistic development of a child’s social, emotional, cognitive and physical needs in order to build a solid and broad foundation for lifelong learning and wellbeing.”

PDF - 467.83 KB
Reports
07.06.2019
English