×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Document library

Documents supporting the EU's Education and Training policies.
Filter
Document
Publication date
Language
Capacity building for a European Graduate Tracking Initiative: Task 2 - Country Roadmaps Summary Report
Capacity building for a European Graduate Tracking Initiative: Task 2 - Country Roadmaps Summary Report

This summary report is the second deliverable for the specific contract on Capacity Building for a European Graduate Tracking Initiative (ETGI). It addresses the second main task of the project to develop tailor-made strategic roadmaps for each EEA country outlining how the country will address the capacity gaps that will help it to fully participate in the EGTI. 

PDF - 1.68 MB
Reports
20.08.2021
English
Proposal for a Council Recommendation on blended learning for high quality and inclusive primary and secondary education (COM/2021/455 final)

Proposal for a Council Recommendation on blended learning for high quality and inclusive primary and secondary education (COM/2021/455 final)

Policy documents
05.08.2021
English
Check list for setting up SELFIE

Setting up your school profile, setting up a SELFIE exercise, and steps to follow after SELFIE is taken.

PDF - 242.75 KB
Information Note
03.06.2021
English
European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021
Regulation (EU) 2021/819 on the European Institute of Innovation and Technology

Regulation (EU) 2021/819 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 on the European Institute of Innovation and Technology (recast) (Text with EEA relevance).

Policy documents
28.05.2021
English
Strategic Innovation Agenda 2021
Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

Decision (EU) 2021/820 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe and repealing Decision No 1312/2013/EU (Text with EEA relevance).

External file
Policy documents
27.05.2021
English
EU-Japan Joint Press Statement: The Second EU-Japan Policy Dialogue on Education, Culture and Sport
EU-Japan Joint Press Statement: The Second EU-Japan Policy Dialogue on Education, Culture and Sport

H.E. HAGIUDA Koichi, Minister of Education Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), and H.E. Mariya GABRIEL, European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, held the second Japan-EU Policy Dialogue on Education, Culture and Sport, in the form of a video conference today.

PDF - 106.75 KB
Other
10.05.2021
English
SELFIE guide for school coordinators

This guide explains how the SELFIE tool can be set up and used in your school.

PDF - 1.46 MB
Information Note
30.04.2021
English
Humans and Societies in the Age of Artificial Intelligence
Humans and societies in the age of artificial intelligence

Artificial Intelligence (AI) will radically change our lives and transform our societies. This shift, which has already started, will most probably be the deepest and the fastest humanity has ever experienced. While most of the ongoing discussions on AI limit themselves to the short and medium-term effects, this short and comprehensive report tries to go beyond the most immediate challenges and to explore also some of the longer-term impacts that AI may have on humans and societies. It summarises the key issues in 10 takeaways and suggests a list of possible actions to be taken by policymakers.

External file
Reports
13.04.2021
English
""
Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being – Eurydice report

Teachers’ role is evolving as new demands and expectations arise, together with new responsibilities. The profession has been going through a vocational crisis for some years. National and European policymakers have been developing solutions to mitigate the impact of shortages and maintain high-quality teaching standards. This report, focused on lower secondary teachers (ISCED 2), contributes to the debate by providing evidence on both policies and practices. 

External file
Reports
31.03.2021
English
Learning about the EU: European topics and school curricula across EU Member States
Learning about the EU: European topics and school curricula across EU Member States

This study reviews the extent to which European Union (EU) topics are embedded at a range of levels across the school curricula of Member States of the EU. It first sets the scene by referring back to a previous report which summarised the situation back in 2012, and which made a series of recommendations for action by the EU and Member States.

PDF - 2.84 MB
Studies
31.03.2021
English