×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

Document library

Documents supporting the EU's Education and Training policies.

Filter
Document
Publication date
Language
concept paper early childhood education care
Concept paper: Early Childhood Education and Care

Early childhood education and care (ECEC), as defined by UNESCO, is the “holistic development of a child’s social, emotional, cognitive and physical needs in order to build a solid and broad foundation for lifelong learning and wellbeing.”

PDF - 467.83 KB
Reports
07.06.2019
English
Declaration on Recognition of Academic Qualifications in the Western Balkans
Declaration on Recognition of Academic Qualifications in the Western Balkans

Recognition of Academic Qualifications in the Western Balkans

PDF - 493.09 KB
Other
07.06.2019
English
Agenda - 8th Ministerial Meeting of the Western Balkans Platform on Education and Training
PDF - 149.82 KB
Other
29.05.2019
English
education training et2020 working groups 2016-2017
Hlavní zjištění pracovních skupin ET 2020 za období 2016–2017

Pracovní skupiny pro ET 2020, do nichž je zapojeno více než 400 odborníků ze správních orgánů členských států a dalších zúčastněných stran, představují jeden z hlavních nástrojů ze souboru nástrojů strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („ET 2020“).

PDF - 836.16 KB
Reports
22.05.2019
Czech
Bulgarian - PDF - 667.5 KB
Избрани моменти от заседанията на работните групи за периода 2016—2017 г.
English - PDF - 628.89 KB
Highlights from the ET2020 Working Groups 2016-2017
German - PDF - 719.63 KB
Highlights aus den ET-2020-Arbeitsgruppen 2016-2017
Danish - PDF - 698.65 KB
Kernepunkter fra ET 2020-arbejdsgrupperne 2016-2017
Estonian - PDF - 601.01 KB
Töörühmade töö kokkuvõte 2016–2017
Greek - PDF - 833.95 KB
Βασικά σημεία των ομάδων εργασίας ΕΚ2020 2016-2017
Spanish - PDF - 681.81 KB
Elementos destacados de los Grupos de Trabajo ET 2020, 2016-2017
Finnish - PDF - 690.49 KB
ET 2020 -työryhmien työn pääkohdat 2016–2017
French - PDF - 820.83 KB
Faits marquants des groupes de travail «Éducation et formation 2020» pour la période 2016-2017
Croatian - PDF - 803.42 KB
Pregled rada radnih skupina za ET 2020. u razdoblju 2016. – 2017.
Hungarian - PDF - 828.78 KB
Az „Oktatás és képzés 2020” munkacsoportok főbb tevékenységei (2016–2017)
Italian - PDF - 693.92 KB
Conclusioni dei gruppi di lavoro ET 2020 (2016-2017)
Latvian - PDF - 812.12 KB
ET 2020 darba grupu galvenie rezultāti 2016.–2017. gadā
Lithuanian - PDF - 816.85 KB
Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje programa „ET 2020“ ir jos darbo grupių 2016–2017 m. veiklos svarbiausi akcentai
Maltese - PDF - 853.22 KB
Il-punti ewlenin mill- Gruppi ta’ Ħidma ET2020 2016-2017
Dutch - PDF - 617.12 KB
Belangrijkste resultaten van de ET 2020-werkgroepen 2016-2017
Polish - PDF - 863.75 KB
Najważniejsze wnioski z posiedzeń grup roboczych ET 2020 odbytych w latach 2016–2017
Portuguese, Portugal - PDF - 621.49 KB
Destaques dos grupos de trabalho «EF 2020» (2016-2017)
Romanian - PDF - 809.98 KB
Puncte importante evidențiate de grupurile de lucru ET 2020 în perioada 2016-2017
Swedish - PDF - 702.42 KB
Resultaten 2016–2017 från Utbildning 2020-arbetsgrupperna
Slovak - PDF - 814.23 KB
Hlavné témy pracovných skupín ET 2020 v rokoch 2016 –2017
Slovenian - PDF - 798.84 KB
Povzetek dela delovnih skupin ET 2020 v obdobju 2016–2017
Download
Information Note
29.03.2019
Download
Information Note
29.03.2019
Call for proposals – EAC/S34/2018

Pilot VET mobility scheme for the Enlargement countries1 and Africa

PDF - 878.52 KB
Other
14.03.2019
English
German - PDF - 1.06 MB
AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN – EAC/S34/2018
Spanish - PDF - 904.24 KB
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS EAC/S34/2018
French - PDF - 1.15 MB
APPEL À PROPOSITIONS – EAC/S34/2018
Croatian - PDF - 1.12 MB
POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA – EAC/S34/2018
Portuguese, Portugal - PDF - 1.02 MB
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS – EAC/S34/2018
Corrigendum to the CALL FOR PROPOSALS – EAC/S34/2018 Pilot VET mobility scheme
PDF - 226.21 KB
Policy documents
07.03.2019
English
Education and Training 2020: Working Group Mandates 2018 - 2020

As part of the ET 2020 strategic framework, cooperation inter alia takes the form of Working Groups.

PDF - 602.04 KB
Policy documents
04.03.2019
English
CRI position paper on European Universities Initiative
PDF - 2.32 MB
Policy documents
26.02.2019
English