×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

The 2018 International Computer and Information Literacy Study (ICILS): Main findings and implications for education policies in Europe

Digital competences constitute an essential skill for participating in a technology-driven world. At the same time, digital competences are an area with research gaps, and insufficient data. The International Computer and Information Literacy Study (ICILS) seeks to bridge these gaps by studying the extent to which young people are able to use information and communication technology (ICT) productively in school, at home, in society, and their future workplaces.

The 2018 International Computer and Information Literacy Study (ICILS): Main findings and implications for education policies in Europe
The 2018 International Computer and Information Literacy Study (ICILS): Main findings and implications for education policies in Europe

Digital competences constitute an essential skill for participating in a technology-driven world. At the same time, digital competences are an area with research gaps, and insufficient data. The International Computer and Information Literacy Study (ICILS) seeks to bridge these gaps by studying the extent to which young people are able to use information and communication technology (ICT) productively in school, at home, in society, and their future workplaces.

PDF - 997.99 KB
Reports
25.11.2019
English