×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

The 2018 International Computer and Information Literacy Study (ICILS): Main findings and implications for education policies in Europe

Digital competences constitute an essential skill for participating in a technology-driven world. At the same time, digital competences are an area with research gaps, and insufficient data. The International Computer and Information Literacy Study (ICILS) seeks to bridge these gaps by studying the extent to which young people are able to use information and communication technology (ICT) productively in school, at home, in society, and their future workplaces.

The 2018 International Computer and Information Literacy Study (ICILS): Main findings and implications for education policies in Europe
The 2018 International Computer and Information Literacy Study (ICILS): Main findings and implications for education policies in Europe

Digital competences constitute an essential skill for participating in a technology-driven world. At the same time, digital competences are an area with research gaps, and insufficient data. The International Computer and Information Literacy Study (ICILS) seeks to bridge these gaps by studying the extent to which young people are able to use information and communication technology (ICT) productively in school, at home, in society, and their future workplaces.

PDF - 997.99 KB
Reports
25.11.2019
English