×

Paldies, ka apmeklējāt jauno Izglītības un apmācības tīmekļa vietni.  Lielākā daļa lappušu pašlaik ir pieejamas tikai angļu valodā. Tomēr notiek tīmekļa vietnes tulkošana pārējās 23 ES oficiālajās valodās, un tiklīdz būs pieejami tulkojumi, lapas atjaunināsim.

IEDVESMAS PERSONAS KOPĒJU VĒRTĪBU VEICINĀŠANA
IEDVESMAS PERSONAS KOPĒJU VĒRTĪBU VEICINĀŠANA
PDF - 794.94 KB
Factsheet
07.01.2019
Latvian
Bulgarian - PDF - 785.05 KB
РОЛЕВИ МОДЕЛИ НАСЪРЧАВАНЕ НА ОБЩИ ЦЕННОСТИ
Croatian - PDF - 661.05 KB
OSOBE-UZORI PROMICANJE ZAJEDNIČKIH VRIJEDNOSTI
Czech - PDF - 799.66 KB
VZORY PODPORA SPOLEČNÝCH HODNOT
Danish - PDF - 794.17 KB
ROLLEMODELLER FREMME AF FÆLLES VÆRDIER
Dutch - PDF - 656.23 KB
ROLMODELLEN GEMEENSCHAPPELIJKE WAARDEN UITDRAGEN
Estonian - PDF - 774.03 KB
EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE
Finnish - PDF - 807.56 KB
ESIKUVAT YHTEISTEN ARVOJEN EDISTÄ JÄT
French - PDF - 690.36 KB
LES PERSONNES DE RÉFÉRENCE PROMOUVOIR DES VALEURS COMMUNES
German - PDF - 659.42 KB
ROLE MODELS GEMEINSAME WERTE FÖRDERN
Greek - PDF - 804.43 KB
ΠΡΟΣΩΠΑ-ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟ ΑΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝ ΕΣ ΑΞ ΙΕΣ
Hungarian - PDF - 662.74 KB
PÉLDAKÉPEK A KÖZÖS ÉRTÉKEK SZOLGÁLATÁBAN
Italian - PDF - 798.61 KB
MODELLI DI RIFERIMENTO PROMUOVERE VALORI COMUNI
English - PDF - 802.68 KB
Role Models: Promoting Common Values
Lithuanian - PDF - 794.58 KB
SEKTINI PAVYZDŽIAI BENDRŲ VERTYBIŲ PUOSELĖJIMUI
Maltese - PDF - 779.73 KB
PERSUNI EŻEMPLARI NIPPROMWOVU VALURI KOMUNI
Polish - PDF - 803.38 KB
WZÓR DO NAŚLADOWANIA PROMOWANIE WSPÓLNYCH WARTOŚCI
Portuguese, Portugal - PDF - 800.02 KB
MODELOS INSPIRADORES PROMOVER VALORES COMUNS
Romanian - PDF - 795.6 KB
DĂ UN EXEMPLU PROMOVEAZĂ VALORILE COMUNE
Slovak - PDF - 795.33 KB
INŠPIRATÍVNE VZORY PODPORUJME SPOLOČNÉ HODNOTY
Slovenian - PDF - 793.21 KB
MREŽA VZORNIKOV SPODBUJANJE SKUPNIH VREDNOT
Spanish - PDF - 810.35 KB
FIGURAS INSPIRADORAS FOMENTO DE LOS VALORES COMUNES EUROPEOS
Swedish - PDF - 797.79 KB
FÖREBILDER AT T FRÄMJA GEMENSAMMA VÄRDEN