×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

VZORY PODPORA SPOLEČNÝCH HODNOT
VZORY PODPORA SPOLEČNÝCH HODNOT
PDF - 799.66 KB
Factsheet
07.01.2019
Czech
Bulgarian - PDF - 785.05 KB
РОЛЕВИ МОДЕЛИ НАСЪРЧАВАНЕ НА ОБЩИ ЦЕННОСТИ
Croatian - PDF - 661.05 KB
OSOBE-UZORI PROMICANJE ZAJEDNIČKIH VRIJEDNOSTI
English - PDF - 802.68 KB
Role Models: Promoting Common Values
Danish - PDF - 794.17 KB
ROLLEMODELLER FREMME AF FÆLLES VÆRDIER
Dutch - PDF - 656.23 KB
ROLMODELLEN GEMEENSCHAPPELIJKE WAARDEN UITDRAGEN
Estonian - PDF - 774.03 KB
EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE
Finnish - PDF - 807.56 KB
ESIKUVAT YHTEISTEN ARVOJEN EDISTÄ JÄT
French - PDF - 690.36 KB
LES PERSONNES DE RÉFÉRENCE PROMOUVOIR DES VALEURS COMMUNES
German - PDF - 659.42 KB
ROLE MODELS GEMEINSAME WERTE FÖRDERN
Greek - PDF - 804.43 KB
ΠΡΟΣΩΠΑ-ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟ ΑΓΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝ ΕΣ ΑΞ ΙΕΣ
Hungarian - PDF - 662.74 KB
PÉLDAKÉPEK A KÖZÖS ÉRTÉKEK SZOLGÁLATÁBAN
Italian - PDF - 798.61 KB
MODELLI DI RIFERIMENTO PROMUOVERE VALORI COMUNI
Latvian - PDF - 794.94 KB
IEDVESMAS PERSONAS KOPĒJU VĒRTĪBU VEICINĀŠANA
Lithuanian - PDF - 794.58 KB
SEKTINI PAVYZDŽIAI BENDRŲ VERTYBIŲ PUOSELĖJIMUI
Maltese - PDF - 779.73 KB
PERSUNI EŻEMPLARI NIPPROMWOVU VALURI KOMUNI
Polish - PDF - 803.38 KB
WZÓR DO NAŚLADOWANIA PROMOWANIE WSPÓLNYCH WARTOŚCI
Portuguese, Portugal - PDF - 800.02 KB
MODELOS INSPIRADORES PROMOVER VALORES COMUNS
Romanian - PDF - 795.6 KB
DĂ UN EXEMPLU PROMOVEAZĂ VALORILE COMUNE
Slovak - PDF - 795.33 KB
INŠPIRATÍVNE VZORY PODPORUJME SPOLOČNÉ HODNOTY
Slovenian - PDF - 793.21 KB
MREŽA VZORNIKOV SPODBUJANJE SKUPNIH VREDNOT
Spanish - PDF - 810.35 KB
FIGURAS INSPIRADORAS FOMENTO DE LOS VALORES COMUNES EUROPEOS
Swedish - PDF - 797.79 KB
FÖREBILDER AT T FRÄMJA GEMENSAMMA VÄRDEN