×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Presentation slides - European Universities information session

These powerpoint slides are across all topics covered by the European universities information session

Presentation slides - European Universities information session

These powerpoint slides are across all topics covered by the European universities information session

PDF - 2.28 MB
Other
20.12.2018
English