×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

European Universities Initiative factsheet

Demand for highly skilled people is increasing; by 2025, half of all jobs will require high-level qualifications. The COVID-19 pandemic has suddenly accelerated the digital transformation of higher education institutions. Yet, much more needs to be done for deep technological and structural changes to the benefit of learning and
teaching, allowing for more inclusion and flexible learning approaches.

European Universities: A key pillar of the European Education Area
European Universities Initiative factsheet

Demand for highly skilled people is increasing; by 2025, half of all jobs will require high-level qualifications. The COVID-19 pandemic has suddenly accelerated the digital transformation of higher education institutions. Yet, much more needs to be done for deep technological and structural changes to the benefit of learning and
teaching, allowing for more inclusion and flexible learning approaches.

PDF - 298.17 KB
Factsheet
09.07.2020
English