×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

Evropský soubor nástrojů pro školy

Podpora inkluzivního vzdělávání a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání

Evropský soubor nástrojů pro školy

Podpora inkluzivního vzdělávání a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání

PDF - 373.05 KB
Information Note
12.12.2018
Czech
Bulgarian - PDF - 367.9 KB
Европейски инструментариум за училищата
Danish - PDF - 371.48 KB
Europæisk værktøjskasse for skoler
Dutch - PDF - 417.6 KB
Europese toolkit voor scholen
English - PDF - 283.67 KB
European Toolkit for Schools
Spanish - PDF - 414.12 KB
Herramientas Europeas para Centros Escolares
Finnish - PDF - 417.54 KB
Eurooppalainen koulujen työkalupakki
Estonian - PDF - 417.89 KB
Koolidele ettenähtud veebipõhine töövahend
French - PDF - 419.81 KB
Boîte à outils européenne pour les écoles
German - PDF - 421.59 KB
Europäisches Toolkit für Schulen
Croatian - PDF - 417.4 KB
Europski skup alata za škole
Greek - PDF - 421.89 KB
Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία
Hungarian - PDF - 419.81 KB
Európai iskolai eszköztár
Italian - PDF - 417.25 KB
Kit europeo di strumenti per le scuole
Latvian - PDF - 418.13 KB
Eiropas rīkkopa skolām
Lithuanian - PDF - 418.13 KB
Europos priemonių rinkinys mokykloms
Maltese - PDF - 420.32 KB
Għodod Ewropej għall-Iskejjel
Polish - PDF - 420.32 KB
Europejski przybornik szkolny
Portuguese, Portugal - PDF - 419.88 KB
Conjunto de Ferramentas Europeias para as Escolas
Romanian - PDF - 418.12 KB
Set european de instrumente școlare
Slovak - PDF - 421.31 KB
Európsky súbor nástrojov pre školy
Slovenian - PDF - 418.1 KB
Evropska zbirka orodij za šole
Swedish - PDF - 418.31 KB
Europeiska verktygslådan för skolor