×

Grazzi talli żort is-sit web il-ġdid tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ.  Bħalissa l-maġġoranza tal-paġni huma disponibbli bl-Ingliż.  Madankollu, bħalissa qiegħda ssir it-traduzzjoni tas-sit fit-23 lingwa l-oħra tal-UE.  Naġġornaw il-paġni jekk kif ikollna f’idejna t-traduzzjonijiet.

Edukazzjoni u Taħriġ 2020 Politika għall-Iskejjel

Approċċ skolastiku sħiħ għall-indirizzar tat-tluq bikri mill-Iskola Messaġġi ta' politika

Edukazzjoni u Taħriġ 2020 Politika għall-Iskejjel

Approċċ skolastiku sħiħ għall-indirizzar tat-tluq bikri mill-Iskola Messaġġi ta' politika

PDF - 633.21 KB
Policy documents
12.12.2018
Maltese
Croatian - PDF - 598.7 KB
Obrazovanje i osposobljavanje 2020 Obrazovne politike
Czech - PDF - 722.07 KB
Vzdělávání a odborná příprava 2020 Politika v oblasti školství
Danish - PDF - 659.96 KB
Uddannelse 2020 Skolepolitik
Dutch - PDF - 678.52 KB
Onderwijs en opleiding 2020 Schoolbeleid
English - PDF - 560.46 KB
Education & Training 2020 Schools policy
Estonian - PDF - 648.52 KB
Haridus ja koolitus 2020 Koolipoliitika
Finnish - PDF - 704.26 KB
Koulutus 2020 Koulujen toimintastrategia
French - PDF - 612.66 KB
Éducation et Formation 2020 Politique scolaire
German - PDF - 682.34 KB
Allgemeine und berufliche Bildung 2020 Schulpolitik
Greek - PDF - 743.75 KB
Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 Εκπαιδευτική πολιτική για τα σχολεία
Hungarian - PDF - 602.75 KB
Oktatás és képzés 2020 Iskolai irányelv
Irish - PDF - 665.81 KB
Oideachas agus Oiliúint 2020 Beartas scoileanna
Italian - PDF - 685.15 KB
Istruzione e formazione 2020 Politica scolastica
Latvian - PDF - 722.99 KB
Izglītība un apmācība 2020 Skolu politika
Lithuanian - PDF - 678.76 KB
Švietimas ir mokymas 2020 Mokyklų politika
Bulgarian - PDF - 639.24 KB
Образование и обучение 2020 Училищна политика
Polish - PDF - 683.97 KB
Kształcenie i szkolenie 2020 Polityka szkolna
Portuguese, Portugal - PDF - 678.33 KB
Educação e formação 2020 Política educativa
Romanian - PDF - 685.95 KB
Educație și formare profesională 2020 Politica școlară
Slovak - PDF - 696.86 KB
Vzdelávanie a odborná príprava 2020 Školská politika
Slovenian - PDF - 694.48 KB
Izobraževanje in usposabljanje 2020 Šolska politika
Spanish - PDF - 523.95 KB
Educación y formación 2020 Política escolar
Swedish - PDF - 601.09 KB
Utbildning 2020 Handlingsprogram för skolan