×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

Oideachas agus Oiliúint 2020 Beartas scoileanna

Cur chuige sa scoil uile i leith dul i ngleic le luathfhágáil na scoile Teachtaireachtaí beartais

Oideachas agus Oiliúint 2020 Beartas scoileanna

Cur chuige sa scoil uile i leith dul i ngleic le luathfhágáil na scoile Teachtaireachtaí beartais

PDF - 665.81 KB
Policy documents
12.12.2018
Irish
Croatian - PDF - 598.7 KB
Obrazovanje i osposobljavanje 2020 Obrazovne politike
Czech - PDF - 722.07 KB
Vzdělávání a odborná příprava 2020 Politika v oblasti školství
Danish - PDF - 659.96 KB
Uddannelse 2020 Skolepolitik
Dutch - PDF - 678.52 KB
Onderwijs en opleiding 2020 Schoolbeleid
English - PDF - 560.46 KB
Education & Training 2020 Schools policy
Estonian - PDF - 648.52 KB
Haridus ja koolitus 2020 Koolipoliitika
Finnish - PDF - 704.26 KB
Koulutus 2020 Koulujen toimintastrategia
French - PDF - 612.66 KB
Éducation et Formation 2020 Politique scolaire
German - PDF - 682.34 KB
Allgemeine und berufliche Bildung 2020 Schulpolitik
Greek - PDF - 743.75 KB
Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 Εκπαιδευτική πολιτική για τα σχολεία
Hungarian - PDF - 602.75 KB
Oktatás és képzés 2020 Iskolai irányelv
Bulgarian - PDF - 639.24 KB
Образование и обучение 2020 Училищна политика
Italian - PDF - 685.15 KB
Istruzione e formazione 2020 Politica scolastica
Latvian - PDF - 722.99 KB
Izglītība un apmācība 2020 Skolu politika
Lithuanian - PDF - 678.76 KB
Švietimas ir mokymas 2020 Mokyklų politika
Maltese - PDF - 633.21 KB
Edukazzjoni u Taħriġ 2020 Politika għall-Iskejjel
Polish - PDF - 683.97 KB
Kształcenie i szkolenie 2020 Polityka szkolna
Portuguese, Portugal - PDF - 678.33 KB
Educação e formação 2020 Política educativa
Romanian - PDF - 685.95 KB
Educație și formare profesională 2020 Politica școlară
Slovak - PDF - 696.86 KB
Vzdelávanie a odborná príprava 2020 Školská politika
Slovenian - PDF - 694.48 KB
Izobraževanje in usposabljanje 2020 Šolska politika
Spanish - PDF - 523.95 KB
Educación y formación 2020 Política escolar
Swedish - PDF - 601.09 KB
Utbildning 2020 Handlingsprogram för skolan