×

Dziękujemy za odwiedzenie nowej strony internetową na temat kształcenia i szkolenia.  Większość stron internetowych jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim.  Aktualnie strony te są tłumaczone na pozostałe 23 języki urzędowe UE.  Zostaną one zaktualizowane, jak tylko dostępne będzie ich tłumaczenie.

Monitor Kształcenia i Szkolenia z 2019 r. Infografiki dotyczące UE

Infografika, w której przedstawiono dane UE dotyczące sześciu unijnych poziomów odniesienia w dziedzinie edukacji

Monitor Kształcenia i Szkolenia z 2019 r. Infografiki dotyczące UE

Infografika, w której przedstawiono dane UE dotyczące sześciu unijnych poziomów odniesienia w dziedzinie edukacji

PDF - 3.84 MB
Infographic
26.09.2019
Polish
Italian - PDF - 3.84 MB
Relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione 2019 Infografiche per l'UE
Spanish - PDF - 3.83 MB
Monitor de la Educación y la Formación de 2019 Infografías de la UE
German - PDF - 3.83 MB
Anzeiger für die allgemeine und berufliche Bildung 2019 EU-Infografiken
Latvian - PDF - 3.84 MB
2019. gada Izglītības un apmācības pārskats ES infografika
Danish - PDF - 3.83 MB
EU-infografik om rapporten om uddannelsesovervågning 2019
Romanian - PDF - 3.84 MB
Monitorului educației și formării 2019 Infografice la nivelul UE
Lithuanian - PDF - 3.84 MB
2019 m. švietimo ir mokymo stebėsesnos biuletenio ES infografikai
Greek - PDF - 3.83 MB
Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2019 Ενημερωτικά γραφήματα της ΕΕ
Bulgarian - PDF - 3.84 MB
Обзор на образованието и обучението за 2019 г. — инфографика на ЕС
French - PDF - 3.84 MB
Suivi de l’éducation et de la formation 2019 – Infographies à l’échelle de l’UE
Slovenian - PDF - 3.84 MB
Informativni pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2019 – infografike EU
English - PDF - 3.83 MB
Education and Training Monitor 2019 EU infographics
Croatian - PDF - 3.84 MB
Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2019. Infografike za EU
Estonian - PDF - 3.83 MB
2019. aasta hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade ELi infograafikud
Finnish - PDF - 3.84 MB
Koulutuksen seurantakatsaus 2019 EU-tason infografiikka
Swedish - PDF - 3.84 MB
Utbildningsöversikten 2019 – infografik om EU
Portuguese, Portugal - PDF - 3.84 MB
Monitor da Educação e da Formação de 2019: infografia sobre a UE
Slovak - PDF - 3.84 MB
Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2019 Infografika EÚ
Dutch - PDF - 3.84 MB
Onderwijs- en opleidingsmonitor 2019 - EU-infographic
Hungarian - PDF - 3.84 MB
A 2019. évi Oktatási és Képzési Figyelő – EU-infografikák
Czech - PDF - 3.83 MB
Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2019 Infopřehled EU