×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Education and Training Monitor 2018 Lithuania Factsheet

A two-page document summarising the findings of the 2018 Education and Training Monitor for each EU Member State

Education and Training Monitor 2018 Lithuania Factsheet

A two-page document summarising the findings of the 2018 Education and Training Monitor for each EU Member State

PDF - 549.37 KB
Factsheet
16.10.2018
English
Bulgarian - PDF - 522.9 KB
2018 m. švietimo ir mokymo stebėsesnos biuletenio informacijos suvestinės Lietuva