×

Dėkojame, kad apsilankėte naujojoje švietimui ir mokymui skirtoje interneto svetainėje. Šiuo metu informacija daugumoje puslapių pateikiama tik anglų kalba, tačiau svetainė verčiama į kitas 23 oficialiąsias ES kalbas. Kai tik puslapiai bus išversti, juos atnaujinsime.

2018 m. švietimo ir mokymo stebėsesnos biuletenio ES infografikai

Infografikuose pateikiami šešių ES švietimo lyginamųjų rodiklių duomenys

Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos (18–24 metų amžiaus grupė)

Aukštąjį išsilavinimą įgiję asmenys (30–34 metų amžiaus grupė)

Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra (nuo 4 metų iki privalomojo švietimo pradžios amžiaus)

Nepasiekusių minimalaus gebėjimų lygmens dalis, proc. Skaitymo gebėjimai, Matematinis raštingumas, Gamtamokslinis raštingumas

Absolventų užimtumas pagal išsilavinimo lygį (20–34 metų amžiaus grupė)

Volume 1 2018 Education and Training monitor country analysis
2018 m. švietimo ir mokymo stebėsesnos biuletenio ES infografikai

Infografikuose pateikiami šešių ES švietimo lyginamųjų rodiklių duomenys

Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos (18–24 metų amžiaus grupė)

Aukštąjį išsilavinimą įgiję asmenys (30–34 metų amžiaus grupė)

PDF - 628.59 KB
Infographic
23.11.2018
Lithuanian
Italian - PDF - 632.7 KB
Relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione 2018 Infografiche per l'UE
Spanish - PDF - 616.58 KB
Monitor de la Educación y la Formación de 2018 Infografías de la UE
German - PDF - 605.96 KB
Anzeiger für die allgemeine und berufliche Bildung 2018 EU-Infografiken
Latvian - PDF - 611.07 KB
2018. gada Izglītības un apmācības pārskats ES infografika
Danish - PDF - 583.05 KB
EU-infografik om rapporten om uddannelsesovervågning 2018
Romanian - PDF - 598.33 KB
Monitorului educației și formării 2018 Infografice la nivelul UE
English - PDF - 5.67 MB
Education and Training Monitor 2018 EU infographics
Greek - PDF - 632.82 KB
Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2018 Ενημερωτικά γραφήματα της ΕΕ
Bulgarian - PDF - 630.56 KB
Обзор на образованието и обучението за 2018 г. — инфографика на ЕС
French - PDF - 626.15 KB
Suivi de l’éducation et de la formation 2018 – Infographies à l’échelle de l’UE
Slovenian - PDF - 591.01 KB
Informativni pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2018 – infografike EU
Polish - PDF - 628.72 KB
Monitor Kształcenia i Szkolenia z 2018 r. Infografiki dotyczące UE
Croatian - PDF - 601.53 KB
Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2018. Infografike za EU
Estonian - PDF - 622.21 KB
2018. aasta hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade ELi infograafikud
Finnish - PDF - 593.85 KB
Koulutuksen seurantakatsaus 2018 EU-tason infografiikka
Swedish - PDF - 585.43 KB
Utbildningsöversikten 2018 – infografik om EU
Portuguese, Portugal - PDF - 590.83 KB
Monitor da Educação e da Formação de 2018: infografia sobre a UE
Slovak - PDF - 606.29 KB
Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018 Infografika EÚ
Dutch - PDF - 599.58 KB
Onderwijs- en opleidingsmonitor 2018 - EU-infographic
Hungarian - PDF - 625.31 KB
A 2018. évi Oktatási és Képzési Figyelő – EU-infografikák
Czech - PDF - 601.39 KB
Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2018 Infopřehled EU