×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2018 Infopřehled EU

Infografika uvádějící údaje o EU ve vztahu k šesti vzdělávacím kritériím EU:

Osoby předčasně ukončující vzdělávání a odbornou přípravu (věk 18–24 let)

Dosažené terciární vzdělání (věk 30–34 let)

Předškolní vzdělávání a péče (od 4 let)

Podíl osob ve věku 15 let se slabými výsledky v těchto předmětech Čtení, Matematika, Přírodní vědy

Míra zaměstnanosti nedávných absolventů podle dosaženého vzdělání (osoby ve věku 20–34 let)

Účast dospělých na celoživotním učení (věk 25–64 let)

Volume 1 2018 Education and Training monitor country analysis
Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2018 Infopřehled EU

Infografika uvádějící údaje o EU ve vztahu k šesti vzdělávacím kritériím EU:

Osoby předčasně ukončující vzdělávání a odbornou přípravu (věk 18–24 let)

Dosažené terciární vzdělání (věk 30–34 let)

Předškolní vzdělávání a péče (od 4 let)

PDF - 601.39 KB
Infographic
23.11.2018
Czech
Italian - PDF - 632.7 KB
Relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione 2018 Infografiche per l'UE
Spanish - PDF - 616.58 KB
Monitor de la Educación y la Formación de 2018 Infografías de la UE
German - PDF - 605.96 KB
Anzeiger für die allgemeine und berufliche Bildung 2018 EU-Infografiken
Latvian - PDF - 611.07 KB
2018. gada Izglītības un apmācības pārskats ES infografika
Danish - PDF - 583.05 KB
EU-infografik om rapporten om uddannelsesovervågning 2018
Romanian - PDF - 598.33 KB
Monitorului educației și formării 2018 Infografice la nivelul UE
Lithuanian - PDF - 628.59 KB
2018 m. švietimo ir mokymo stebėsesnos biuletenio ES infografikai
Greek - PDF - 632.82 KB
Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2018 Ενημερωτικά γραφήματα της ΕΕ
Bulgarian - PDF - 630.56 KB
Обзор на образованието и обучението за 2018 г. — инфографика на ЕС
French - PDF - 626.15 KB
Suivi de l’éducation et de la formation 2018 – Infographies à l’échelle de l’UE
Slovenian - PDF - 591.01 KB
Informativni pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2018 – infografike EU
Polish - PDF - 628.72 KB
Monitor Kształcenia i Szkolenia z 2018 r. Infografiki dotyczące UE
Croatian - PDF - 601.53 KB
Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2018. Infografike za EU
Estonian - PDF - 622.21 KB
2018. aasta hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade ELi infograafikud
Finnish - PDF - 593.85 KB
Koulutuksen seurantakatsaus 2018 EU-tason infografiikka
Swedish - PDF - 585.43 KB
Utbildningsöversikten 2018 – infografik om EU
Portuguese, Portugal - PDF - 590.83 KB
Monitor da Educação e da Formação de 2018: infografia sobre a UE
Slovak - PDF - 606.29 KB
Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2018 Infografika EÚ
Dutch - PDF - 599.58 KB
Onderwijs- en opleidingsmonitor 2018 - EU-infographic
Hungarian - PDF - 625.31 KB
A 2018. évi Oktatási és Képzési Figyelő – EU-infografikák
English - PDF - 5.67 MB
Education and Training Monitor 2018 EU infographics