×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

ECTS users' guide 2015

The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a tool of the European Higher Education Area (EHEA) for making studies and courses more transparent and thus helping to enhance the quality of higher education. The ECTS Users’ Guide offers guidelines for implementing ECTS and links to useful supporting documents. The Guide is offered to students and other learners, academic and administrative staff in higher education institutions as well as to employers, education providers and all other interested stakeholders.

ECTS Users Guide
ECTS users' guide 2015

The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a tool of the European Higher Education Area (EHEA) for making studies and courses more transparent and thus helping to enhance the quality of higher education. The ECTS Users’ Guide offers guidelines for implementing ECTS and links to useful supporting documents. The Guide is offered to students and other learners, academic and administrative staff in higher education institutions as well as to employers, education providers and all other interested stakeholders.

External file
Other
05.01.2017
English