×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

Annex 1: A European approach to micro-credentials - Background paper for the first meeting of the consultation group on micro-credentials
""
Annex 1: A European approach to micro-credentials - Background paper for the first meeting of the consultation group on micro-credentials
PDF - 2.02 MB
Reports
14.12.2020
English