×

Ďakujeme, že ste navštívili nové webové sídlo venované vzdelávaniu a odbornej príprave.  Väčšina stránok je v súčasnosti k dispozícii iba v angličtine.  Preklad stránok webového sídla do ostatných 23 úradných jazykov EÚ však práve prebieha.  Stránky budeme aktualizovať hneď, keď budú k dispozícii preklady.

2018 Education and Training Monitor leaflet

Education and Training Monitor 2018 EU targets for 2020.

2018 Education and Training Monitor leaflet

Education and Training Monitor 2018 EU targets for 2020.

PDF - 784.7 KB
Other
16.10.2018
English
German - PDF - 777.33 KB
Monitor für die allgemeine und berufliche EU-Ziele für 2020
French - PDF - 750.46 KB
Rapport de suivi de l'éducation et de la formation 2018 objectifs de l'UE pour 2020