×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

2018 Education and Training Monitor leaflet

Education and Training Monitor 2018 EU targets for 2020.

2018 Education and Training Monitor leaflet

Education and Training Monitor 2018 EU targets for 2020.

PDF - 784.7 KB
Other
16.10.2018
English
German - PDF - 777.33 KB
Monitor für die allgemeine und berufliche EU-Ziele für 2020
French - PDF - 750.46 KB
Rapport de suivi de l'éducation et de la formation 2018 objectifs de l'UE pour 2020