×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

Коронавирус: онлайн ресурси за обучение

Открийте подбрани онлайн ресурси и инструменти, които учащите, учителите и преподавателите могат да използват по време на пандемията от COVID-19.

Онлайн ресурси за обучение

Пандемията от COVID-19 в Европа и предприетите национални мерки за борба с разпространението на вируса могат да предизвикат значителни смущения в осигуряването на възможности за образование, обучение и мобилност за учащите, учителите и преподавателите в Европейския съюз (ЕС). 

Онлайн инструментите, подобно на много цифрови инструменти (онлайн и офлайн), могат да бъдат използвани за различни образователни цели:

  • свързване на преподавателите и учащите едни с други, когато се намират на различни места
  • достъп до информация и среда, които обикновено не са достъпни във всеки дом или институция
  • подкрепа на продължаващото професионално развитие на преподавателите по гъвкав начин.

В интернет е достъпен широк набор от учебни материали, които могат да помогнат за осигуряване на непрекъснатост на дейностите за образование и обучение:

С прегледа на плана за действие в областта на цифровото образование, който ще бъде извършен в средата на 2020 г., ще се подкрепи допълнително развитието на онлайн обучението на различни образователни равнища в цяла Европа.

Съдържание по темата

Общи европейски мерки в отговор на COVID-19

Европейската комисията координира общи европейски мерки в отговор на пандемията от коронавирус.
Мерки на Европейския съюз във връзка с коронавируса

Мерки на Европейската комисия във връзка с коронавируса

Глобални действия срещу коронавируса

Изграждане на цифровото бъдеще на Европа

Европейската комисия работи за координиране, допълване и иницииране на мерки за справяне с всеки аспект на пандемията от коронавирус. Цифровите технологии, медиите и телекомуникационните компании играят много важна роля.
Цифрови технологии – действия в отговор на пандемията от коронавирус

План за действие в областта на цифровото образование

Планът за действие в областта на цифровото образование съдържа мерки за подпомагане на държавите от ЕС да се справят с предизвикателствата и да използват възможностите, свързани с образованието в цифровата ера.
План за действие в областта на цифровото образование

Хакатон в областта на цифровото образование

Хакатонът в областта на цифровото образование има за цел да се насърчи намирането на решения за предизвикателствата пред образованието в цифровата ера.
Хакатон в областта на цифровото образование