×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

Acmhainní foghlama le linn na ráige den choróinvíreas: ardáin ar líne

Breathnaigh ar raon ardán ar líne le haghaidh múinteoirí agus oideoirí le linn na ráige de COVID-19.

Ardáin ar líne le haghaidh múinteoirí agus oideoirí

An Tairseach ‘School Education Gateway’

Faigh amach faoin gcatalóg ar líne d’ábhair theagaisc agus de dheiseanna oiliúna le haghaidh múinteoirí agus páirtithe leasmhara i scolaíocht na hEorpa, catalóg atá ar fáil i 23 theanga Eorpacha.
An Tairseach ‘School Education Gateway’

r-Nascadh

Faigh rochtain ar ardán comhoibritheach Eorpach atá ar fáil i 30 teanga agus ar ar féidir le múinteoirí cumarsáid a dhéanamh le chéile, acmhainní a mhalartú, tabhairt faoi dheiseanna forbartha gairmiúla agus tionscadail a chruthú le chéile. 
r-Nascadh (is gá clárú)

Cúinne na foghlama

Faigh rochtain ar ábhair theagaisc, cluichí ar líne ina measc, is féidir a úsáid chun cuidiú le daltaí ó gach aoisghrúpa eolas a chur ar an Aontas Eorpach. 
Cúinne na foghlama

SALTO-YOUTH:

Faigh amach faoin gcatalóg ar líne seo d’uirlisí oiliúna a chuireann an obair óige chun cinn agus a thacaíonn léi.
SALTO-YOUTH:

An Ríomh-Ardán don Fhoghlaim Aosach san Eoraip (EPALE)

Faigh amach faoi phobal ilteangach oscailte ar líne a nascann gairmithe i réimse na foghlama aosaí ar fud na hEorpa le go gcuirfear le caighdeán agus éagsúlacht na ndeiseanna foghlama aosaí.
An Ríomh-Ardán don Fhoghlaim Aosach san Eoraip (EPALE) (d’fhéadfadh sé gur ghá clárú)

Malartú Fíorúil Erasmus+

Foghlaim faoi na deiseanna nuálacha ar líne atá ann do dhaoine óga as gach cearn den Eoraip agus den Mheánmhuir Theas i dtaca leis an malartú fíorúil. 
Malartú Fíorúil Erasmus+

An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Faigh rochtain ar acmhainní a thacaíonn le gairmithe ardoideachais teagasc agus foghlaim ardchaighdeáin a sholáthar ar líne, arna gcur ar fáil ag an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT).

Seachtain Chóid an Aontais Eorpaigh

Is tionscnamh de chuid an phobail é Seachtain Chóid an Aontais Eorpaigh, a fhaigheann tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach. Is é is aidhm dó códú, ríomhchlárú, smaointeoireacht ríomhaireachtúil agus litearthacht dhigiteach a chur ar fáil do gach duine ar bhealach spraíúil tarraingteach (tá sé ar fáil i 29 dteanga). 
Seachtain Chóid an Aontais Eorpaigh