×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

Ресурси за обучение по време на пандемията от коронавирус: онлайн платформи

Разгледайте редица онлайн платформи, които учителите и преподавателите могат да използват по време на пандемията от COVID-19.

Онлайн платформи за учители и преподаватели

School Education Gateway (Портал за училищно образование)

Разгледайте онлайн каталог на учебни материали и възможности за обучение за учители и заинтересовани страни в европейската система за училищно образование, достъпен на 23 европейски езика.
School Education Gateway (Портал за училищно образование)

Мрежа за електронно побратимяване eTwinning

eTwinning е европейска платформа за сътрудничество, достъпна на 30 езика. Тя дава възможност на учителите да общуват, да обменят ресурси, да използват възможности за професионално развитие и заедно да създават проекти. 
eTwinning (необходима е регистрация)

Кът за обучение

Достъп до образователни материали, включително онлайн игри, чрез които учениците от всички възрасти могат да открият ЕС. 
Кът за обучение

Ресурсни центрове SALTO-YOUTH

Разгледайте онлайн каталог на инструменти за обучение в подкрепа на работата с младежта.
Ресурсни центрове SALTO-YOUTH

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)

Запознайте се с тази отворена, многоезична онлайн общност на специалисти в областта на ученето за възрастни, която допринася за подобряването на качеството и разнообразието на възможностите за учене за възрастни.
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) (може да е необходима регистрация)

Виртуален обмен по програма „Еразъм+“

Разгледайте новаторските възможности за виртуален обмен за младите хора в Европа и Южното Средиземноморие. 
Виртуален обмен по програма „Еразъм+“

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Достъп до създадени от EIT ресурси в подкрепа на предоставянето на качествено онлайн обучение от страна на специалисти в областта на висшето образование.

Европейска седмица на програмирането

Европейската седмица на програмирането е инициатива на местно равнище, подкрепена от Европейската комисия. Нейната цел е програмирането, изчислителното мислене и цифровата грамотност да са достъпни за всички по забавен и увлекателен начин (на 29 езика). 
Европейска седмица на програмирането