×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

Vzdělávací zdroje online Projekty financované EU

Online zdroje a materiály z projektů financovaných z prostředků EU, které mohou využít studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci během epidemie COVID-19.

Projekty financované EU*

EduHack

Eduhack je program zaměřený na budování kapacit pro pedagogy vysokých škol, kteří se chtějí naučit, jak při vyučování využívat digitální technologie a inovační přístupy a nástroje. 
EduHack

Penji chrání planetu

Vzdělávací hra pro žáky základních škol o významu udržitelnosti životního prostředí.
Penji chrání planetu (nutné stáhnout aplikaci)

Bio talent

V souladu se strategií Evropa 2020, jejímž cílem je inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění vznikl v rámci projektu „Bio talent“ inovativní e-learningový program zaměřený na téma biologické rozmanitosti.

BINGO

Dvě videonahrávky, které popisují metody biologické kontroly (animace a pozoruhodné detaily hmyzu). Tento projekt obdržel finanční prostředky z akcí Marie Skłodowská-Curie (MSCA).
BINGO

Yummy Physics

Podívejte se na tyto videa o fyzice potravin. Tento projekt obdržel finanční prostředky z akcí Marie Skłodowská-Curie (MSCA).
Yummy Physics (videoseriál)

Sundial

Astronomie. Pět online lekcí pro učitele základních škol. K dispozici v angličtině a nizozemštině. Obsahuje doporučené učební cíle a materiály, které si můžete vytisknout. Sundial získal financování z akcí Marie Skłodowská-Curie (MSCA).

Open Mind

Projekt Open Mind se zaměřuje na podporu sociálního podnikání mezi studentkami bez ekonomického vzdělání prostřednictvím inovačního online kurzu.
Open Mind

Moby Click

E-learningové materiály k rozvoji učení, při kterém se využívají moderní technologie.
Moby Click (může být vyžadována registrace)

Code n’ Social

Pro osoby ohrožené chudobou a sociálním vyloučením: Interaktivní vzdělávací platforma, která poskytuje přístup ke kvalitním materiálům z oblasti informačních a komunikačních technologií, včetně programování a základních technologických dovedností.
Code n’ Social (nutná registrace)

Projekt CREATIONS

Projekt CREATIONS financovaný EU rozvíjí kreativní a zábavné přístupy k výuce přírodních věd na základě prvků z umění. 
CREATIONS project (může být vyžadována registrace)

Go-Lab Initiative

Iniciativa Go-Lab umožňuje přístup do online pokusných laboratoří a aplikací, které lze využít při výuce přírodních věd na školách. Tento projekt obdržel finanční prostředky z programu EU Horizont 2020.
Go-Lab

Scientifix

Scientix propaguje a podporuje celoevropskou spolupráci mezi učiteli přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM), výzkumnými pracovníky, tvůrci politik a dalšími odborníky z této oblasti. Tento projekt obdržel finanční prostředky z programu EU Horizont 2020.

Up2U

Cílem projektu Up2U je zlepšit kvalitu online vzdělávání na středních školách. Nabízí vzdělávací prostředí a nástroje k vytváření kurzů, k ukládání obsahu online a zapojení do tříd na dálku. Součástí projektu je iniciativa OpenUp2U. Projekt obdržel finanční prostředky z programu EU Horizont 2020. 
OpenUp2U initiative

Materiály a zdroje pro studium cizích jazyků**

Evropská komise spolupracuje s Radou Evropy a jejím Evropským střediskem pro moderní jazyky (ECML) na propagaci mnohojazyčnosti a přístupu ke kvalitní jazykové výuce pro všechny zájemce, včetně osob ze znevýhodněných skupin. Zde uvádíme několik zdrojů pro zájemce o studium cizích jazyků. Využít je mohou děti, rodiče nebo učitelé.

Toy project

Online kurz „Together Old and Young: An Intergenerational Approach“ (pro dospělé + děti ve věku 4–8 let) ke sdílení znalostí, dovedností, hodnot a zábavných aktivit.
Toy project

„Mutual Open and Online Skills“ (Získávání dovedností – vzájemnost, volná dostupnost a přístup online)

Cílem tohoto projektu bylo zlepšit využívání informačních a komunikačních technologií a volně dostupných vzdělávacích zdrojů v osnovách evropských vysokých škol a podpořit tak moderní přístupy k učení.
MOPOS: Platforma pro e-learning (povinná registrace)

European Distance and e-Learning Network (Evropská síť dálkového a elektronického vzdělávání – EDEN)

Síť EDEN byla vytvořena za účelem sdílení znalostí a k interakci mezi odborníky na distanční vzdělávání a na e-learning. Propaguje opatření a osvědčené postupy v Evropě i mimo ni.
EDEN

Evropská asociace univerzit dálkového studia (EADTU)

Evropská asociace univerzit dálkového studia je předním evropským institucionálním sdružením, které se zaměřuje na otevřené a pružné vysokoškolské vzdělávání online. Je ústředním prvkem programu modernizace evropských univerzit.


* Pokud není uvedeno jinak, projekty získaly finanční prostředky v rámci programu EU Erasmus+. 
** Informační a komunikační technologie na podporu studia a výuky cizích jazyků (ICT-REV) a iniciativu podporující mnohojazyčnost tříd byly spolufinancovány Evropskou komisí z programu Erasmus+.

Související informace

Program Erasmus+: Dopad pandemie koronaviru

Opatření přijatá v reakci na koronavirovou krizi při organizaci iniciativ Erasmus+ a Evropského sboru solidarity: změny a podpora.
Odpovědi na nejčastější dotazy účastníků a příjemců

Akce programu „Marie Curie-Skłodowska“ Dopad pandemie koronaviru

Evropská komise se maximálně snaží, aby účastníci a organizátoři projektů MSCA měli k dispozici nejaktuálnější informace o změnách, které je nutné kvůli pandemií provádět.
Koronavirus: informace pro komunitu MSCA

Platforma výsledků projektů Erasmus+

Materiály a nástroje propagující inovativní otevřené a distanční vzdělávání. Projekty financované v rámci programu Erasmus+.
Platforma výsledků projektů Erasmus+