×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

Ресурси за обучение по време на пандемията от коронавирус: финансирани от ЕС проекти

Вижте онлайн ресурси и инструменти за учащи, учители и преподаватели по време на пандемията от COVID-19, предоставени в рамките на финансирани от ЕС проекти.

Финансирани от ЕС проекти*

EduHack

EduHack е програма за изграждане на капацитет за университетски преподаватели, които искат да се научат как да създават образователни курсове въз основа на цифрови технологии, като експериментират с иновативни подходи и инструменти. 
EduHack

Penji protects the planet (Пенджи опазва планетата)

Открийте тази образователна игра, която учи децата в началните и средните училище защо е важна устойчивостта на околната среда.
Penji protects the planet (за да ползвате мобилното приложение, трябва да го изтеглите)

Biotalent

В съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ за създаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, в рамките на проекта Biotalent бе разработена новаторска, смесена програма за електронно обучение в областта на биологичното разнообразие.

BINGO

Вижте два образователни видеоклипа, в които се обясняват методите за биологичен контрол с помощта на анимация и зрелищни близки планове на насекоми. Този проект получи финансиране по линия на действията „Мария Склодовска-Кюри“ на ЕС.
BINGO

Yummy Physics (Вкусна физика)

Вижте тази видео поредица за физиката на храните. Този проект получи финансиране по линия на действията „Мария Склодовска-Кюри“ на ЕС.
Yummy Physics (видео поредица)

Sundial

Вижте пет онлайн урока по астрономия, достъпни на английски и нидерландски език, за учителите в началните училища. Всеки урок е придружен от предложения за учебни цели и материали за разтпечатване. Проектът Sundial получи финансиране по линия на действията „Мария Склодовска-Кюри“ на ЕС.

Open Mind

Проектът Open Mind има за цел да популяризира социалното предприемачество сред обучаващи се жени и студенти от специалности, които не са с бизнес насоченост, чрез иновативен, игровизиран онлайн курс.
Open Mind

Moby Click

Разгледайте тези материали за разработването на подпомогнато от технологиите обучение.
Moby Click (може да е необходима регистрация)

Code n’ Social

Открийте тази интерактивна платформа, която дава достъп до качествено обучение по информационни и комуникационни технологии, включително умения по програмиране и основни технологични умения, предназначено за хората, изложени на риск от бедност и социално изключване.
Code n’ Social (необходима е регистрация)

Проект CREATIONS

В рамките на проекта CREATIONS, финансиран от ЕС, се разработват творчески, увлекателни подходи към научното образование въз основа на различни изкуства. 
Проект CREATIONS (може да е необходима регистрация)

Инициатива Go-Lab

Инициативата Go-Lab улеснява използването на онлайн лаборатории и приложения за обучение, основано на проучване, за целите на преподаването на точни науки в училищата. Този проект получи финансиране по линия на програмата на ЕС „Хоризонт 2020“.
Инициатива Go-Lab

Scientifix

Проектът Scientix насърчава и подкрепя общоевропейското сътрудничество между учителите по НТИМ (науки, технологии, инженерство и математика), изследователи в областта на образованието, създатели на политики и други специалисти в областта на НТИМ. Този проект получи финансиране по линия на програмата на ЕС „Хоризонт 2020“.

Up2U

Проектът Up2U има за цел да подобри онлайн обучението в средните училища, като предложи учебна среда и инструменти за създаване на курсове, съхраняване на съдържание и дистанционно участие в занятията. OpenUp2U е инициатива в рамките на проекта Up2U. Проектът получи финансиране по линия на програмата на ЕС „Хоризонт 2020“. 
Инициатива OpenUp2U

Ресурси за изучаване на езици**

Европейската комисия си сътрудничи с Европейския център за съвременни езици (ECML) на Съвета на Европа, за да насърчава многоезичието и достъпа до качествено езиково обучение за всички учащи, включително най-уязвимите. Вижте избрани ресурси за изучаващите езици, родителите и учителите.

Проект TOY

Онлайн курсът „Together Old and Young: An Intergenerational Approach“ (Заедно стари и млади: междупоколенчески подход) има за цел да събере заедно възрастни и малки деца (от 4 до 8 години), за да споделят знания, умения и ценности и да се забавляват.
Проект TOY

MOOS — Mutual Open and Online Skills (Взаимни отворени онлайн умения)

Целта на този проект е да се подобри използването на ИКТ и ресурсите за отворено образование в рамките на европейските висши училища, за да се стимулира възприемането на нови подходи за учене.
Платформа за обучение MOOS (необходима е регистрация)

Европейска мрежа за дистанционно и електронно обучение (EDEN)

Европейската мрежа за дистанционно и електронно обучение (EDEN) е предназначена за обмен на знания и подобряване на разбирането сред специалистите в областта на обучението от разстояние и електронното обучение. Целта е да се популяризират политики и практики в цяла Европа и отвъд нейните граници.
EDEN

Европейска асоциация на университетите с дистанционно обучение

Европейската асоциация на университетите с дистанционно обучение (EADTU) е водещата институционална организация в Европа в областта на отвореното и гъвкаво висше образование онлайн. Тя е в основата на програмата за модернизиране на европейските университети.


* Освен ако не е посочено друго, проектите са получили финансиране по програма „Еразъм+“ на ЕС. 
** Дейността „Информационни и комуникационни технологии в подкрепа на изучаването и преподаването на чужди езици (ICT-REV)“ и инициативата „Подкрепа за многоезични класни стаи“ са съфинансирани от Европейската комисия по програма „Еразъм+“.

Съдържание по темата

Програма „Еразъм+“ — последици от коронавируса

Вижте информация за последиците от коронавируса за дейностите по програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, както и за настъпилите промени и наличната помощ.
Често задавани въпроси от участниците и бенефициерите

Действия „Мария Склодовска-Кюри“ — последици от коронавируса

Европейската комисия полага всички усилия да предоставя актуална информация относно последиците от пандемията от коронавирус за стипендиантите и проектите в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“.
Коронавирус — информация за общността по действията „Мария Склодовска-Кюри“

Платформа за резултатите от проекти по „Еразъм+“

Вижте ресурси и инструменти за насърчаване на новаторското отворено и дистанционно обучение, които са създадени в рамките на финансирани по програма „Еразъм+“ проекти.
Платформа за резултатите от проекти по „Еразъм+“