×

Dėkojame, kad apsilankėte naujojoje švietimui ir mokymui skirtoje interneto svetainėje. Šiuo metu informacija daugumoje puslapių pateikiama tik anglų kalba, tačiau svetainė verčiama į kitas 23 oficialiąsias ES kalbas. Kai tik puslapiai bus išversti, juos atnaujinsime.

Apie išteklius ir priemones

Komisija parengė įvairių priemonių, skirtų padėti ES valstybėms narėms ir jų piliečiams.

ES renka nemažą kiekį informacijos, susijusios su švietimu, mokymu ir profesiniu tobulinimusi visose valstybėse narėse. Nepaprastai svarbu, kad šiomis žiniomis būtų dalijamasi ir suteikiami ištekliai, kurių reikia pageidaujantiesiems pradėti pirmą švietimo proceso etapą arba pereiti į kitą.

Finansavimo trūkumas daugeliui užkerta kelią siekti asmeninio tobulinimosi tikslų, todėl informacija apie galimybes gauti finansavimą yra labai svarbi būsimiems ir esamiems studentams. 

Šiame puslapyje pateikiama ES siūlomų pagalbinių priemonių ir išteklių daugeliui švietimo programų. Su išsamiais ES švietimo politikos rėmimo dokumentais, įskaitant mokslinių tyrimų ir statistikos duomenis, taip pat galima susipažinti naudojantis šia svetaine.