×

Täname, et külastasite uut hariduse ja koolituse veebisaiti. Enamik selle sisust on esialgu ainult inglise keeles. Praegu tõlgitakse kogu veebisaiti ka ELi ülejäänud 23 ametlikku keelde. Ajakohastame veebisaiti kohe, kui tõlked on valmis.

Abimaterjalide ja -vahendite tutvustus

Komisjon on välja töötanud rea abimaterjale ja -vahendeid, mida saavad kasutada nii ELi liikmesriigid kui ka nende kodanikud.

EL kogub märkimisväärsel hulgal teavet hariduse, koolituse ja ametialase arengu kohta liikmesriikides. Nende teadmiste ja asjakohaste abivahendite kohta teabe jagamine inimestele, kes soovivad astuda oma haridusteel esimesi või järgmisi samme, on äärmiselt oluline.

Ilma rahaliste vahenditeta on inimestel tihti raske oma hariduslikke eesmärke teoks teha. Seepärast on rahastamisvõimalusi käsitlev teave potentsiaalsetele haridusteele astujatele ja jätkuõppijatele väga oluline. 

Sellel leheküljel esitatakse teavet erinevate abivahendite ja -materjalide kohta seoses paljude ELi pakutavate haridusprogrammidega. Käesoleva veebisaidi kaudu on kättesaadavad kõikehõlmavad ELi hariduspoliitikat toetavad dokumendid, sealhulgas teadusuuringud ja statistilised andmed.