×

Websiderne om uddannelse i Europa findes indtil videre kun på engelsk. De vil snart blive oversat.

Om ressourcer og værktøjer

Europa-Kommissionen har udviklet en række værktøjer, der skal hjælpe medlemslandene og deres borgere.

EU indsamler store mængder information om uddannelse og faglig udvikling i medlemslandene. Det er meget vigtigt at dele denne viden indbyrdes og stille de ressourcer til rådighed, som er nødvendige for, at elever og studerende kan tage det første eller de næste skridt i deres uddannelse.

Mange mennesker er ude af stand til at nå deres uddannelsesmål uden økonomisk støtte. Adgang til information om støttemuligheder er derfor af afgørende betydning for kommende og nuværende elever og studerende. 

På denne side finder du et udvalg af værktøjer og ressourcer med relation til de uddannelsesprogrammer, der findes i EU. Via websitet kan du også finde omfattende dokumentation, der understøtter EU's uddannelsespolitikker, bl.a. forskningresultater og statistik.