×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

За ресурсите и инструментите

Комисията е разработила набор от инструменти в подкрепа на държавите от ЕС и техните граждани.

ЕС събира значително количество информация относно образованието, обучението и професионалното развитие в държавите членки. Споделянето на това знание и предоставянето на ресурсите, необходими на отделните лица да направят първата или следващата стъпка в своето образование, е от съществено значение.

Без финансиране хората често не успяват да постигнат образователните си цели. Достъпът до информация е изключително важен за бъдещите студенти и тези, които продължават своето образование. 

На тази страница се предоставят подбрани инструменти и ресурси в подкрепа на много от образователните програми, предлагани от ЕС. На уебсайта ще намерите и изчерпателни документи за политиките за образование на ЕС, включително изследвания и статистически данни.