×

Det här är vår nya webbplats om utbildning. De flesta sidorna finns än så länge bara på engelska. Vi håller på att översätta webbplatsen till de andra 23 EU-språken och lägger ut de nya språkversionerna så snart de är klara.

Om resurser och verktyg

Hitta finansieringsmöjligheter, läs policydokument och få svar på dina frågor om utbildningspolitiken.

EU samlar in en mängd information om utbildning och fortbildning i medlemsländerna. Vi är måna om att sprida informationen till alla som vill studera. Här hittar du en lista med verktyg och resurser för EU:s olika utbildningsprogram.

Utan pengar kan det vara svårt att gå den utbildning man vill. Det är därför viktigt att kunna hitta information om bidrag och studielån.

På vår webbplats hittar du också policydokument och bakgrundsmaterial till EU:s utbildningspolitik, bland annat forskning och statistik, och här finns länkar till andra bra verktyg.

Den här webbplatsen ska tillgodose allmänhetens önskan om bättre information om utbildning. Inför arbetet med webbplatsen bad vi våra besökare om synpunkter på hur vi kunde förbättra den. Några av de vanligaste frågorna och invändningarna kan du läsa på sidan Frågor och svar.