×

Ne bucurăm să vă regăsim pe noul site „Educație și formare”. În prezent, majoritatea paginilor sunt disponibile doar în limba engleză. Site-ul este însă în curs de traducere în celelalte 23 de limbi oficiale ale UE. Vom actualiza paginile imediat ce primim traducerile.

Despre resurse și instrumente

Comisia a elaborat o serie de instrumente concepute pentru a sprijini statele membre și pe cetățenii acestora.

UE colectează o cantitate considerabilă de informații pertinente pentru educație, formare și dezvoltare profesională în toate statele membre. Așadar, este deosebit de important ca aceste cunoștințe să fie partajate în mod fiabil și este necesar ca resursele să fie puse la dispoziția celor care doresc să-și continue parcursul educațional. Pe această pagină este prezentată o listă de instrumente și resurse de sprijin alte multor programe educaționale pe care le oferă UE.

De cele mai multe ori, dacă nu dispun de finanțare, persoanele interesate nu își pot îndeplini obiectivele educaționale. De aceea, accesul la informații privind finanțarea în întregul spectru educativ și de formare al UE este de o importanță capitală pentru viitorii studenți și pentru cei actuali.

Site-ul UE privind educația și formarea oferă acces la diverse documente de sprijin pentru politicile UE în domeniul educației, inclusiv la informații în materie de cercetare și date statistice, precum și linkuri către alte instrumente utile.

Acest site este, în mare măsură, rezultatul interesului manifestat de cetățenii UE pentru a îmbunătăți accesul la informații despre educație. Înainte de a dezvolta site-ul, Comisia a realizat o anchetă pentru a determina ce schimbări sau îmbunătățiri sunt necesare în ceea ce privește prezența sa on-line în materie de educație. Câteva dintre cele mai frecvente întrebări și preocupări au fost incluse pe pagina Răspunsuri la întrebări.