×

Dziękujemy za odwiedzenie nowej strony internetową na temat kształcenia i szkolenia.  Większość stron internetowych jest obecnie dostępna wyłącznie w języku angielskim.  Aktualnie strony te są tłumaczone na pozostałe 23 języki urzędowe UE.  Zostaną one zaktualizowane, jak tylko dostępne będzie ich tłumaczenie.

Zasoby i narzędzia

Komisja opracowała szereg narzędzi służących wspieraniu państw członkowskich i obywateli.

UE gromadzi obszerne informacje dotyczące kształcenia, szkolenia i rozwoju zawodowego w państwach członkowskich. Dlatego niezwykle ważne jest, aby rzetelnie dzielić się tą wiedzą i udostępniać zainteresowanym zasoby niezbędne do rozpoczęcia – lub kontynuowania – kształcenia. Strona zawiera wykaz narzędzi i zasobów, które są powiązane z wieloma programami edukacyjnymi oferowanymi przez UE.

Do osiągania celów edukacyjnych często potrzebne są fundusze. W związku z tym pierwszorzędne znaczenie dla obecnych i przyszłych uczniów i studentów ma dostęp do informacji o finansowaniu we wszystkich obszarach kształcenia i szkolenia w UE.

Na stronie „Kształcenie i szkolenie” można znaleźć kompleksowe dokumenty dotyczące polityki edukacyjnej UE, m.in. na temat badań naukowych i statystyk, a także linki do innych przydatnych narzędzi opracowanych przez UE dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Ta witryna internetowa w znacznym stopniu odzwierciedla dążenie obywateli Unii do poprawy powszechnego dostępu do informacji na temat edukacji. Przed opracowaniem tej strony Komisja przeprowadziła badanie opinii na temat ewentualnych zmian lub ulepszeń w związku z prezentacją online informacji poświęconych edukacji. Niektóre z najczęstszych pytań i wątpliwości zamieszczono na stronie Pytania i odpowiedzi.