×

Welkom op de nieuwe website over onderwijs en opleiding. De meeste pagina's van deze website bestaan momenteel alleen in het Engels. Zodra we klaar zijn met de vertaling van een pagina in de overige officiële EU-talen, zetten we die online.

Over bronnen en hulpmiddelen

De Commissie heeft een reeks instrumenten voor de EU-landen en hun burgers ontwikkeld.

De EU verzamelt veel informatie over onderwijs, opleidingen en professionele ontwikkeling in alle lidstaten van de EU. Het is belangrijk dat die informatie op een betrouwbare manier wordt verspreid en beschikbaar is voor iedereen die voor het eerst of opnieuw een studie of opleiding gaat volgen. Deze pagina geeft een overzicht van de tools en informatiebronnen die diverse EU-onderwijsprogramma’s te bieden hebben.

Zonder financiële steun is het voor veel mensen niet mogelijk om hun opleidingsdoelstellingen te bereiken. Informatie over financiële steun voor alle vormen van onderwijs en opleiding is dan ook van essentieel belang voor beginnende studenten, of mensen die zich willen bijscholen.

Uitgebreide achtergrondinformatie over het onderwijsbeleid van de EU, inclusief onderzoeksrapporten en statistieken, is te vinden op de onderwijs- en opleidingswebsite, met links naar andere nuttige tools die de EU voor alle betrokkenen heeft opgesteld.

Deze website is er vooral gekomen op verzoek van EU-burgers die meer informatie over onderwijs willen krijgen. De Europese Commissie heeft mensen gevraagd wat zij van de website van de Commissie verwachten. Bekijk ook de rubriek met Een antwoord op uw vragen.