×

Paldies, ka apmeklējāt jauno Izglītības un apmācības tīmekļa vietni.  Lielākā daļa lappušu pašlaik ir pieejamas tikai angļu valodā. Tomēr notiek tīmekļa vietnes tulkošana pārējās 23 ES oficiālajās valodās, un tiklīdz būs pieejami tulkojumi, lapas atjaunināsim.

Resursi un rīki

Komisija ir izstrādājusi vairākus instrumentus, kuru mērķis ir atbalstīt dalībvalstis un to iedzīvotājus.

ES apkopo ievērojamu daudzumu informācijas par izglītību, apmācību un profesionālo izaugsmi dalībvalstīs. Tādēļ īpaši svarīgi, lai šādas informācijas kopīgošana būtu uzticama un lai ikvienam, kas vēlas spert pirmos vai nākamos soļus savā izglītošanās ceļā, būtu iespēja piekļūt vajadzīgajiem resursiem. Šajā lapā ir sniegts saraksts ar rīkiem un resursiem, kas atbalsta daudzas no ES piedāvātajām izglītības programmām.

Bez finansējuma bieži vien nav iespējams virzīties uz priekšu savu izglītības mērķu sasniegšanā. Tādēļ gan topošajiem, gan pašreizējiem studentiem ļoti svarīga ir piekļuve informācijai par finansējumu izglītības un apmācības jomā ES.

Izglītības un apmācības tīmekļa vietnē ir pieejami detalizēti dokumenti ES izglītības politikas atbalstam, tostarp pētniecības un statistikas dati, kā arī saites uz citiem noderīgiem rīkiem, kurus ES izveidojusi, lai palīdzētu noorientēties piedāvājumā.

Tīmekļa vietne lielā mērā veidota kā atbilde ES iedzīvotāju vēlmei pēc labāk pieejamas informācijas par izglītības iespējām. Pirms vietnes izstrādes Komisija noskaidroja, kādas izmaiņas un uzlabojumus vēlētos redzēt iedzīvotāji, kuri tiešsaistē meklē Komisijas sniegto informāciju. Informācija par dažiem biežākajiem vaicājumiem un aktuālākajām tēmām apkopota lapā Atbildes uz jūsu jautājumiem.